С посещението на този сайт вие приемате използването на cookie. Повече за нашата политика cookie.

Иран увеличава производството на алуминий

27 август 2013

Както подсказва статистически данни IRNA, за първите четири месеца на текущата година по авестийскому календар (т.е. с 21го март) в Иран е произвел 119 хиляди тона алуминий парене iso. Това е с 6,3% повече, отколкото е било произведено местни компании в същия период на миналата година. В подробния доклад на експерти информационна агенция уточнява, че само в периода от 22 юни до 22 юли тази година в страната е освободена 29,6 тона детайли от алуминий. Това е с 8,8% повече, отколкото през същия период на миналата година. За посочения период в Иран е също произведен от 83 хиляди тона прах, алуминий, което е с 12,8% повече, отколкото през същия период година по-рано.

Както следва от данните, предоставени от Шахеном Маркаряном (член на Синдикат на Иранските Производители на Алуминий), за Иран има нужда всяка година да внасят в страната от порядъка на 120 тона парене iso от алуминий. Освен това, той също така заяви, че до края на текущата петилетка в Иран (а това — 2015 г.) ще се произвежда 910 хиляди тона алуминий годишно. Известно е, че география на търсенето на местния «крилата метал» не се ограничава до иранска територия. Основните потребители на алуминий, произведени в тази азиатска страна, действат Индия, Тайван и Турция.

Спомнете си също, че, както е видно от статистическите данни «International Aluminum Institute», обеми среднесуточного производство на алуминий в света през юли тази година, в сравнение с края на юни месец, са паднали с 2%. Така че, в този период крилати метал, извършена на 128.6 хиляди тона на ден.

Като цяло през първата половина на 2013 г. в сравнение със същия период на миналата година, производството на алуминий в света е намалял с 4,3% и достигна нивото на 27,18 милиона тона. Благодарение на по-горното, запасите от алуминий на световните складове започна да намалява. Така, през юни тази година, в сравнение с май месец, излишък на ресурс е намаляло с 17 хиляди тона. По-специално, общия световен обем на складови запаси с крилати метал в този период възлиза на 2,23 милиона тона, в сравнение с 2,25 милиона тона месец по-рано.

Експертите от «Бостън Консултинг Груп» предполагат, че в световен мащаб търсенето на първичен алуминий в следващото десетилетие ще се увеличи с 4−5% годишно. Следователно, търсенето на крилата метал в света до 2017 година ще достигне 55−57 милиона тона. Въпреки това, обемът на производство ще се увеличи до 67−69 милиона тона, в резултат на което световните запаси от алуминий продължават да се увеличи.

Архив новини

Начална дата
Крайна дата

Наш консултант ще ви спести време

+49(1516) 758 59 40
Telegram:
WhatsApp:

Абонирайте се

Специални оферти и намаления. :)