С посещението на този сайт вие приемате използването на cookie. Повече за нашата политика cookie.

Дуплексни стомани и техните видове

Рафтинг коррозионностойкий на железоникелевой основа Тя е устойчива против корозия стомана Тя е устойчива против корозия стомана е огнеупорна Стомана, устойчива е против корозия устойчиви на топлина Тя е устойчива против корозия стомана, устойчиви на топлина и е огнеупорна Дуплексни стомани и техните видове Рафтинг 01Х18Н40М5Г2ТФРЮ (ЭП753У) Рафтинг 01Х18Н40М5ГБ (ЭП753; ЧС116) Рафтинг 01Х18Н40М5ГБР (ЭП753Р) Рафтинг 03ХН28МДТ (ЭП516) Рафтинг 06ХН28МДТ (ЭИ943) Рафтинг 06ХН28МТ (ЭИ628) Рафтинг Х33ТМДЮ (ЭК63) Рафтинг ХН30МДБ (ЭК77) Рафтинг ХН40Б (ЭП337) Рафтинг ХН40М5Т2ГЮБР (ЭК173) Рафтинг ХН40МДБ (ЭП937) Рафтинг ХН40МДТЮ (ЭП543У) Рафтинг ХН46Б (ЭП350; 0Х20Н46Б) Стомана 015Х16Н15М3 Стомана 02Х17Н14М3 Стомана 02Х18Н11 Стомана 02Х21Н21М4Г2Б (ЗИ69) Стомана 02Х21Н25М5ДБ (ЭК5) Стомана 02Х25Н22АМ2 (ЧС108) Стомана 03Х11Н10М2Т2 (ЭП853) Стомана 03Х12К10М6Н4Т (ЭП927) Стомана 03Х12Н10МТР (ЭП810; АНО-25) Стомана 03Х13АГ19 (ЧС36) Стомана 03Х15Н35Г7М6Б (ЭП855) Стомана 03Х16Н15М3 (ЭИ844) Стомана 03Х17АН9 (ЭК177) Стомана 03Х17Н14М2 Стомана 03Х18Н11 (000Х18Н11) Стомана 03Х18Н12 (000Х18Н12) Стомана 03Х18Н12Т (000Х18Н12Т) Стомана 03Х20Н45М5Б (ЧС32; 03ХН45МБ) Стомана 03Х21Н21М4ГБ (ЗИ35) Стомана 03Х21Н25М5ДБ Стомана 03Х22Н6М2 (ЗИ67) Стомана 03Х23Н6 (ЗИ68) Стомана 04X17H10M2 Стомана 04Х15СТ Стомана 04Х17Т Стомана 04Х18Н10 (ЭИ842) Стомана 04Х19МАФТ Стомана 04Х25Н5М2 (ДИ62) Стомана 04Х32Н8 (ЭП535) Стомана 05Х12Н2К3М2АФ (АНО-40) Стомана 05Х12Н9М2С3 (ЭП821) Стомана 05Х20Н15АГ6 (ЧС109) Стомана 05ХГБ Стомана 06Х12Н3Д (08Х12Н3Д) Стомана 06Х12НЗД Стомана 06Х13Н4ДМ Стомана 06Х14Н6Д2МБТ (ЭП817) Стомана 06Х15Н4ДМ Стомана 06Х18Н11 (ЭИ684) Стомана 07Х16Н6 Стомана 07Х15Н7ЮМ2 (ЭП35; CH-4; Х15Н8М2Ю) Стомана 07Х16Н4Б Стомана 07Х16Н6 (ЭП288; CH-2А; Х16Н6) Стомана 07Х18Н10Р (ЭП287) Стомана 07Х21Г7АН5 (ЭП222) Стомана 08Х10Н16Т2 (0Х10Н16Т2) Стомана 08Х10Н20Т2 (0Х10Н20Т2) Стомана 08Х17Н13М2Т (0Х17Н13М2Т; ЭИ448) Стомана 08Х17Н15М3Т (ЭИ580) Стомана 08Х17Н5М3 (ЭИ925) Стомана 08Х17Н6Т (ДИ-21) Стомана 08Х18Г8Н2Т (КО-3) Стомана 08Х18Н12Б (ЭИ402) Стомана 08Х18Н12Т (0Х18Н12Т) Стомана 08Х18Н4Г11АФ (NN-3Ф) Стомана 08Х18Н5Г11БАФ (NN-3БФ) Стомана 08Х18Н5Г12АБ (NN-3Б) Стомана 08Х18Н7Г10АМ3 (08Х18Н7Г10АМ3С2) Стомана 08Х18Тч (ДИ-77) Стомана 08Х20Н4АГ10 (NN-3) Стомана 08Х21Г11АН6 (АНО-53) Стомана 08Х22Н6Т (ЭП53) Стомана 08ХГСДП Стомана 09Х15Н8Ю1 (09Х15Н8Ю; ЭИ904) Стомана 09Х16Н4Б (ЭП56; 1Х16Н4Б) Стомана 09Х17Н7Ю (ЭИ973) Стомана 09Х17Н7Ю1 (0Х17Н7Ю1) Стомана 10Х14АГ15 (ДИ-13) Стомана 10Х14Г14Н3 (ДИ-6) Стомана 10Х17Н13М2Т (ЭИ448) Стомана 10Х17Н13М3Т (ЭИ432) Стомана 10Х17Н5М2 (ЭП405) Стомана 10Х18Н5Г9АС4 (ЭП492; АНО-3) Стомана 10Х32Н4Д (ЭП529) Стомана 11Х13Н3 Стомана 12Х13Г12АС2Н2 (ДИ50) Стомана 12Х17Г9АН4 (ЭИ878) Стомана 12Х17Н8Г2С2МФ (ЗИ126) Стомана 12Х18Н10Е (ЭП47) Стомана 12Х18Н13АМ3 (ЭП878) Стомана 12Х21Н5Т (ЭИ811; 1Х21Н5Т) Стомана 13Х18Н10Г3С2М2 (ЗИ98) Стомана 15Х17АГ14 (ЭП213) Стомана 15Х18Н12С4ТЮ (ЭИ654; 2Х18Н12С4ТЮ) Стомана 18Х13Н3 Стомана 20Х13Н4Г9 (ЭИ100) Стомана 20Х17Н2 (2Х17Н2) Стомана 25Х13Н2 (ЭИ474) Стомана 25Х17Н2 (ЭП407) Стомана 25Х17Н2Б Стомана 26Х14Н2 (ЭП208) Стомана 30Х13 (3Х13) Стомана 40Х13 (4Х13) Стомана 65Х13 Стомана 95Х13М3К3Б2Ф (ЭП766) Стомана 95Х18 (ЭИ229) Стомана Х17Н14М2Т Стомана Х17Н14М3Т Стомана 015Н18К13М5ТЮ (ЭП948; ЧС35) Стомана 015Н18М4ТЮ (ЭП989; ЧС5У) Стомана 015Х18Н15Р09 (ЭП166А) Стомана 015Х18Н15Р13 (ЭП166Б) Стомана 015Х18Н15Р17 (ЭП167А) Стомана 015Х18Н15Р22 (ЭП167Б) Стомана 015Х18Н15Р26 (ЭП168А) Стомана 015Х18Н15Р30 (ЭП168Б) Стомана 01Н18К9М5Т (ЭП637У) Стомана 02Н15К10М5Ф5 Стомана 02Н18М3К3Т (ЭК165; ЧС101) Стомана 02Х8Н22С6 (ЭП794) Стомана 03Н10Х12Д2Т Стомана 03Н14Х5М3Т (ЭП777) Стомана 03Н14Х5М3ТЮ (CMI-2) Стомана 03Н15К10М5Ф5 (ЭК169) Стомана 03Н17К10В10МТ (ЭП836) Стомана 03Н18К1М3ТЮ (ЗИ80) Стомана 03Н18К8М3ТЮ (ЗИ25) Стомана 03Н18К9М5ТЮ (ЧС4) Стомана 03Н18М3ТЮ (ЧС5) Стомана 03Н18М4ТЮ (ЧС25) Стомана 03Х11Н10М2Т (ЭП678; АНО-17) Стомана 03Х11Н10М2Т1 (ЭП679) Стомана 03Х12Н8К5М2ТЮ (ЗИ90) Стомана 03Х12Н8МТЮ (ЗИ37) Стомана 03Х13Н5М5К9 (ВНЛ-6) Стомана 03Х17Н14М3 (ЗИ66) Стомана 04Х16Н11М3Т (ДИ95) Стомана 05Х12Н2М Стомана 05Х12Н5К14М5ТВ (ЭП695) Стомана 06Х13Н7Д2 (ЭП898) Стомана 06Х15Н6МВФБ (ВНС16) Стомана 06Х16Н15М2Г2ТФР (ЧС68) Стомана 06Х16Н15М3БР (ЭП172) Стомана 07Х12НМБФ (ЭП609) Стомана 07Х12НМФБ (ЧС80) Стомана 07Х15Н30В5М2 (ЧС81) Стомана 07Х25Н16АГ6Ф (ЭП750) Стомана 08Х13 (ЭИ496) Стомана 08Х14Н2К3МФБ (ЭК93; АНО-51) Стомана 08Х16Н11М3 Стомана 08Х19Н12ТФ Стомана 08Х20Н12АБФ Стомана 09Х17Н (ЧС130) Стомана 09Х18Н9 Стомана 10Х12Н20Т2 (ЭП452) Стомана 10Х12Н3М2БФ Стомана 10Х18Н10Т (ЭП502) Стомана 10Х18Н9 Стомана 10Х20Н33Б Стомана 10Х25Н6АТМФ Стомана 11Х17Н Стомана 12Х12М1БФР (ЭП450) Стомана 12Х18Н9 (Х18Н9) Стомана 13Х16Н3М2АФ (ВНС57) Стомана 14Х17Н2 (ЭИ268) Стомана 14Х20Н25В5МБ (ЛЖТ) Стомана 15Х16Н2АМ (ЭП479) Стомана 16Х12В2ФТаР (ЭК181) Стомана 17Х18Н9 (2Х18Н9) Стомана 20Х12НМВБФАР (ЧС139) Стомана 20Х13 (02Х13) Стомана 20Х13Н2ДМЮФ (ДИ96) Стомана 23Х15Н5АМ3 (18Х15Н6АМ3; АНО-9) Стомана 30Х23Н7С Стомана 32Х13Н6К3М2БДЛТ (АНО-32; СЭС1) Стомана 35Х24Н24Б Стомана 45Х25Н20С Стомана 45Х25Н20С2 Стомана 45Х25Н35БС Стомана 45Х28Н49В5С Стомана 4Х13Н6ЛВФ (ЭП354) Стомана 50Х15МФАСч Стомана 50Х20Н35С2Б Стомана 50Х25Н35В5К15С Стомана 50Х25Н35С2Б Стомана 80Х20НС (ЭП992) Стомана 9Х13Н6ЛК4 (ЭИ928) Стомана КРИЗИ 116-КУРБАН (ЭП753У-КУРБАН) Стомана 015Х18М2Б (ЭП882) Стомана 01Х18 (ЧС86) Стомана 01Х18М2Т (ЧС77) Стомана 01Х18Т (ЧС74) Стомана 01Х1ЗМБСч (ЭП933) Стомана 01Х25М2Т (ЧС78) Стомана 01Х25Т (ЧС75) Стомана 01Х25ТБЮ (ЧС76; 01Х25ТБ) Стомана 03Х11Н8М2Ф (ДИ52) Стомана 03Х17Н8Г5МФАБ (АНО-31) Стомана 03Х18Н10Т (03Х18Н10; Х18Н10Т) Стомана 03Х20Ю3НТБ (КО-4) Стомана 05Х18Н10Т (0Х18Н10Т) Стомана 06Х16Н2К5ФМБ (ЭП875; АНО-26) Стомана 06Х18Г9Н5АБ (06Х18Г5Н5АБ; ЧС51) Стомана 06Х18Н10Т (06Х18Н10) Стомана 06Х20Н14С2 Стомана 08Х17Т (ЭИ645) Стомана 08Х18Н10 (ЭИ119) Стомана 08Х18Н10Т (ЭИ914) Стомана 08Х18Т1 (0Х18Т1) Стомана 08Х20Н14С2 (ЭИ732) Стомана 09Х18Н10Т (1Х18Н10Т) Стомана 10Х13Г18Д (ДИ-61; 12Х13Г18Д) Стомана 10Х15Н27Т3МР (ЭП700) Стомана 12Х17 (Х17) Стомана 12Х20Н14С2 (ЭИ732) Стомана 13Х13С2М2 (ЭИ852) Стомана 15Х25Т (ЭИ439) Стомана 15Х28 (ЭИ349) Стомана 20Х20Н14С2 (ЭИ211) Стомана 4Х18Н2М (ЭП378) Стомана 015Х14Н19С6Б (ЧС110) Стомана 015Х20Н25Г2Б (ЭП754) Стомана 02Х24Н6АМ3 (ДИ91) Стомана 03Н18К9М5Т (ЭП637; МС200) Стомана 03Х16Н15М3Б (026Х16Н15М3Б; ЭИ844Б) Стомана 03Х18Н9Т (Х18Н9Т) Стомана 03Х19Н15Г6М2АВ2 (ЧС39) Стомана 03Х21Н32М3Б (ЭП864; ЧС33) Стомана 03Х24Н6АМ3 (ЗИ130) Стомана 03Х9К14Н6М3Д (ЭП921; 03Х9К14Н6М3ДФ) Стомана 04Х11Н9М2Д2 (ЭП832; 04Х11Н9М2Д2ТЮ) Стомана 04Х13Н4АГ20 (ЧС52) Стомана 04Х14К13Н4М3ТВ (ЭП767) Стомана 05Х15Н9Г6АМ (ЧС31) Стомана 05Х21Н12Г2БРч (ДИ94) Стомана 07Х13АГ20 (ЧС46) Стомана 08Х14Ф Стомана 08Х20Н5АГ12МФ (ДИ8) Стомана 08Х21Н6М2Т (ЭП54) Стомана 10Х12Н3М2ФА (коса преминал М) Стомана 10Х12НД (0Х12НД) Стомана 10Х13Г12БС2Н2Д2 (ДИ59) Стомана 10Х18Г14АН4 (ЭП197; Х18Г14АН4) Стомана 10Х32Н8 (ЭП263; Х32Н8) Стомана 10Х9МФБ (ДИ82) Стомана 12Х11В2МФ (ЭИ756) Стомана 12Х13 (1Х13) Стомана 12Х18Н10Т (Х18Н10Т) Стомана 12Х18Н12Т (Х18Н12Т) Стомана 12Х18Н9СМР (ЭП414; Х18Н9СМР) Стомана 12Х18Н9Т (Х18Н9Т) Стомана 16Х20К6Н2МВФ (ЭП768; АНО-22) Стомана 19Х20Н4АМ3Д2С (ЭК7) Стомана 90Г29Ю9ВБМ (ДИ38; 90Г29Ю9ВМБФ; ДИ38Ф)

Описание

Дуплекс стомана

Важно е да се отбележи, че тази стомана се нарича двуфазна, тъй като има аустенитна и феритна фази.

Дуплексната неръждаема стомана е доста популярна. Напоследък той придоби още по-голяма популярност. Много производители се занимават с нейното производство. Това се предшества от определени причини:

 • повишена степен на якост, която позволява да се намали теглото на произвежданите продукти;
 • устойчивост на корозионни процеси, особено напукване.

Дуплексните конференции се провеждат на всеки две или три години. Те представят интересни статии с дълбоко техническо съдържание. Днес дуплексната стомана се популяризира активно на пазара за стоки и услуги. На пазара редовно се появяват нови марки, лансиращи този продукт.

Въпреки високия дял на оптимизма, според статистиката този продукт е около един до три процента от пазара.

Главна информация

Идеята за създаване на продукт се появява за първи път в началото на миналия век. Първото топене е извършено през 30-те години. През последните години се забелязва значително увеличение на дела на използването на материали. Това се дължи на подобряването на производствените процеси. Преди това съдържанието на азот в производството беше регулирано.

Аустенитна (AISI 304), феритна (AISI 430) неръждаема стомана са лесни за производство. Лесна за работа. Състоят се от една фаза — аустенит или ферит. Те се използват широко в различни области. Всеки тип има свои технически недостатъци:

1. Аустенитна. Те се характеризират с ниски якостни характеристики. Приблизителната граница на добив е 0,2% веднага след аустенизиране на 200 MPa. Продуктът има ниска устойчивост на корозионни напуквания под напрежение.
2. Феритна. Характерни са следните недостатъци: минималната якост, която е малко по-висока от тази на предишния тип. Приблизителната граница на добив — 0,2% е 250 МРа. Продуктът не се заварява добре при големи дебелини. Различава се в крехкост, когато температурата спадне.

Поради високото съдържание на никел в състава, аустенитната неръждаема стомана е скъпа. Това прави продукта по-малко търсен.

Идеята на създаването на разглеждания продукт е да се избере подходящ химичен състав, който образува подобен обем ферит, аустенит. Фазовият състав дава такива положителни качества:

1. Силови качества. Приблизителната граница на добив е 0,2%. Производителите предлагат продукта след аустенизация — 400 — 450 МРа. Това минимизира напречното сечение на елементите. Теглото на продукта става по-малко. Има смисъл в области като:

 • съдове под налягане, стоманени резервоари;
 • мостове.

2. Способността за заваряване на големи дебелини.
3. Висока степен на якост на удар. По-висока от феритна неръждаема стомана. Това може да се види особено ясно при ниски температурни условия: — 50 градуса по Целзий. Издържа до — 80 градуса по Целзий.
4. Устойчивост на корозионни напуквания под напрежение. Аустенитната неръждаема стомана е податлива на това явление. Съвременните материали позволяват да се устои на процеса. Предимството е важно при производството на такива конструкции:

 • резервоари, предназначени за отопление на топла вода;
 • резервоари за варене;
 • концентрационни инсталации;
 • рамки за басейн.

Как се постига балансът на дуплексните неръждаеми стомани?

Можете да разберете как се получава такъв продукт, като сравните състава от два вида: аустенитен — AISI 304 и феритен — AISI 430 неръждаем.

Основните компоненти на материалите могат да бъдат разделени на феритизиращи, аустенизиращи. Всеки от тях помага за формирането на определена структура.

Феритизиращи елементи са Cr (хром), Si (силиций), Mo (молибден), W (волфрам), Ti (титан), Nb (ниобий).

Аустенизиращи компоненти: C (въглерод), Ni (никел), Mn (манган), N (азот), Cu (мед).

Структура Марка EN обозначение Mo Ni Кр н С P Mn Si ° С
Аустенитна 304 1.4301 - 8,0−10,5 17,5−19,5 0,11 0,015 0,045 2.00 1.00 0,07
Феритна 430 1.4016 - - 16,0−18,0 - 0,015 0,040 1.00 1.00 0,08

Марката AISI 430 има феритизиращи елементи. Структурата му е феритна. Класът AISI 304 се отличава със своята аустенитна структура поради наличието на никел в състава в размер на осем процента. За да се получи дуплекс с присъствието на всяка фаза от около петдесет процента, е необходим баланс на аустенизиращи и феритизиращи компоненти. Това е основната причина, поради която концентрацията на никел в такава неръждаема стомана е много по-ниска, отколкото в аустенитната.

Марка EN / UNS номер Тип Приблизително съдържание
Кр Ni Mo н Mn W Cu
Ferrinox255 /
Уран 2507Cu
1.4507 /
S32520 /
S32550
Супер 25 6.5 3.5 0,25 - - 1.5
Zeron 100 1.4501 /
S32760
Супер 25 7 3.2 0,25 - 0.7 0.7
2507 1.4410 /
S32750
Супер 25 7 4 0,27 - - -
2205 1.4462 /
S31803 /
S32205
Стандартен 22. 5.7 3.1 0,17 - - -
2304 1.4362 /
S32304
Нисколегирани 23. 4.8 0,3 0.10 - - -
RDN 903 1.4482 /
S32001
Нисколегирани 20. 1.8 0.2 0,11 4.2 - -
DX 2202 1.4062 / S32202 Нисколегирани 23. 2.5 0,3 0.2 1.5 - -
LDX 2101 1.4162 /
S32101
Нисколегирани 21.5 1.5 0,3 0,22 пет - -

Някои марки, които наскоро се появиха на съвременния пазар, използват съединение от манган, азот, за да минимизират значително присъствието на никел. Това има благоприятен ефект върху формирането на производствените разходи.

Към днешна дата технологията за производство на такава неръждаема стомана постепенно набира скорост. Всеки производител предлага своя марка. Има много марки, които се занимават с производството и продажбата на дуплексни стомани. Малко по-късно ще бъде възможно да се види как водещите производители навлизат на пазара.

Дуплекс корозионна устойчивост

Поради голямото разнообразие от материали, когато се идентифицира устойчивостта на корозия, те се обединяват с аустенитни, феритни класове. Устойчивостта на корозия не е същата мярка. Еквивалент на устойчивост на питинг (PREN) може да се използва за класифициране на производителите.

Марка EN / UNS номер Тип Примерно PREN
6% Mo 1.4547 /
S31254
Аустенитна 44
2507 1.4410 /
S32750
Дуплекс 43
Ferrinox 255 /
Уран 2507Cu
1.4507 /
S32520 /
S32550
Дуплекс 41
Zeron 100 1.4501 /
S32760
Дуплекс 41
2205 1.4462 /
S31803 /
S32205
Дуплекс 35
904L 1.4539 /
N08904
Аустенитна 34
DX2202 1.4062 / S32202 Дуплекс 27
2304 1.4362 /
S32304
Дуплекс 26
2101 LDX 1.4162 /
S32101
Дуплекс 26
316L 2,5 Mo 1.4435 Аустенитна 26
444 1.4521 /
S44400
Феритна 24
316 1.4401 /
S31600
Аустенитна 24
RDN 903 1.4482 /
S32001
Дуплекс 22.
441 1.4509 /
S43932
Феритна деветнайсет
304 1.4301 /
S30400
Аустенитна деветнайсет
430 1.4016 /
S43000
Феритна шестнадесет

Когато избирате типа стомана, трябва да обърнете внимание на това колко е подходяща за работа в определена корозивна среда.

Напукване на корозия под напрежение

SCC е вид корозия, която се появява при излагане на редица външни фактори:

 • корозивна среда;
 • напрежение на опън;
 • условия на висока температура, до +50 градуса по Целзий.

Дуплексните стомани като аустенитни стомани като AISI 304 и AISI 316 са податливи на корозионни напуквания под напрежение. Следните материали са по-устойчиви на напукване:

 • феритна;
 • дуплексни стомани;
 • аустенитни стомани, характеризиращи се с висока концентрация на никел в състава.

Устойчивостта на корозионно напукване под напрежение дава възможност за използване на дуплекс в много видове процеси, извършвани при условия на висока температура:

 • използва се за производството на водни отоплителни конструкции;
 • използва се за производство на резервоари за варене на бира;
 • използвани за производството на обезсоляващи инсталации.

Стоманените конструкции на басейновите рамки са известни и със склонността си към корозионно напукване под напрежение. Използването на прости аустенитни неръждаеми стомани за заваряване е строго забранено. Подходящи за тази процедура са аустенитните стомани, известни с високото си съдържание на никел. Super Duplex Steel е отлична алтернатива на този материал.

Причини зад бавната повсеместност на дуплексните стомани

Висока якост, широк диапазон от стойности на устойчивост на корозионни явления, средна степен на заваряемост — всичко това трябва да увеличи нивото на производство на този материал. Но трябва да разберете, че такива стомани имат определени недостатъци. Те не позволяват на дуплексните стомани да покриват напълно пазара на тези продукти.

Повишената степен на якост се счита за един от недостатъците, когато става въпрос за технологичността на обработката на суровини под налягане. Това показва по-ниска деформационна способност от аустенитните стомани. Поради тази причина материалът е неподходящ за производството на продукти, които изискват висока степен на пластичност. Когато способността за този тип деформация е на приемливо ниво, се изисква достатъчна сила, за да се придаде на суровината подходяща форма, например при огъване на тръби. Има едно изключение от правилото относно незадоволителната обработваемост при рязане: LDX 2101 от Outokumpu.

Duplex_Stainless_Steels1.jpg

Процесът на топене на дуплексни стомани е доста сложен и трудоемък. Ако технологията на производство е нарушена, може да се появят повече нежелани фази.

Образуването на сигма фаза се отбелязва, когато има дефицит в скоростта на охлаждане по време на производството и заваряването. Ако в стоманата преобладава голям брой легиращи елементи, тогава вероятността за образуване на тази фаза се увеличава. В този случай най-уязвими са супер дуплексните стомани.

Обикновено се забелязва чупливост от 475 градуса по време на образуването на фаза, наречена α '(алфа лента). Този температурен режим е опасен. Трябва да се отбележи, че чупливостта може да се появи дори при температури от 300 градуса по Целзий. Това провокира появата на определени ограничения за максималната температура за използване на тази суровина. Често това ограничение допълнително стеснява обхвата на възможните приложения.

Важно е да се отбележи, че дори при минимално допустимия температурен режим за използването на такъв материал има определени ограничения. Дуплексните стомани имат крехко-жилав преход, когато се тестват за устойчивост на удар. Допустимият температурен режим за изпитване на продукти, които се използват за производството на конструкции за офшорно производство на нефт и газ е 46 градуса по Целзий.

Преглед на основните свойства на дуплекса

Те са както следва:

1. Якостта на материала е няколко пъти по-голяма от тази на другите видове.
2. Има впечатляващ диапазон на стойности на корозионна устойчивост. Това дава възможност да се избере правилната марка в зависимост от целта.
3. Високата якост на удар е до -80 градуса по Целзий. Това значително ограничава обхвата на използване в криогенна среда.
4. Висока степен на устойчивост на корозионни напуквания под напрежение.
5. Отлична заваряемост на големи секции.
6. Появата на някои трудности при обработката, щамповането.
7. Максималната температура на нанасяне на въпросния материал е ограничена до 300 градуса по Целзий.

Цената на този материал е достъпна, така че може да бъде закупена у нас на добра цена. Той има много предимства. Например цената на двуфазните суровини е значително по-ниска от цената на други неръждаеми метали. Якостните характеристики са значително по-високи от тези на продукта от клас AISI 300. Това прави възможно използването на много по-малко суровини за същия тип оборудване.

Дуплексната стомана се използва активно в автомобилната индустрия. Много фирми използват този материал. Това ви позволява да създадете модел на транспорт, който отговаря на основните изисквания за защита, без да увеличавате теглото на продукта. С използването на съвременни технологии и материали, като правило, теглото на автомобила става с около една трета повече. Ето защо си струва да се използват двуфазни стомани, за да се намали значително теглото на превозното средство. В същото време се решава проблемът със сигурността. Duplex позволява производството на превозни средства, които отговарят на всички основни стандарти за безопасност. В същото време не се наблюдава увеличение на цената на крайния продукт поради използването на този вид суровина.