С посещението на този сайт вие приемате използването на cookie. Повече за нашата политика cookie.

TD 472

# 2

ОДОБРЕНО:

Главен инженер

АД «Златоустски металургичен комбинат»

А.Б. Шутихин

«10» 04 2009Второ преиздаване с промени # 1, 2, 3, 4

ТЕХНИЧЕСКО СПОРАЗУМЕНИЕ № 472

«11» 02 1999


Този технически договор се прилага за доставка на ковани пръти, изработени от структурна въглеродна и легирана стомана с диаметър или страна на квадрат над 200 mm в съответствие с GOST 1133−71 със следните характеристики:

1. Химичният състав на стоманата и техническите изисквания трябва да отговарят на GOST 380; ГОСТ 1050; GOST 4543 или друг NTD, посочен в поръчката.

2. Пръчките се изработват с диаметри или страна на квадрат над 200 до 280 mm, дълги не повече от 2,5 m.

По споразумение между потребителя и производителя е разрешено да се доставят пръти с други дължини.

Максималните отклонения в диаметъра или страната на квадрата трябва да съответстват на:

Диаметър, страна на квадрата, mm Гранични отклонения, mm

200−240 на +10

Св. 240 +12

По споразумение между потребителя и производителя е разрешено да се доставят пръти с диаметър до 300 mm.

3. Повърхностната група е посочена в поръчката. Пръчките с повърхностна група 1 се доставят с точена (шлифована) повърхност.

4. Ucov (съотношението на площите на средното напречно сечение на слитъка към полученото напречно сечение) трябва да бъде най-малко 3.

5. Овалността на кръглите пръти и ромбичността на квадратните пръти не трябва да надвишават максималното отклонение в диаметъра или страната на квадрата.

6. Макроструктурата на пръти с размери над 250 mm се контролира по искане на потребителя. В маркоструктурата на пръчки с размери над 250 mm не трябва да има разхлабеност, подкожни мехурчета, пукнатини, кори, разслоения и флокули, чужди метални и неметални включвания.

Контролът се извършва на регенерирани изстрели с размери 90−140 mm, съгласно GOST 10243−75.

7. Необходимо е позоваване в работно нареждане и спецификации на това техническо споразумение.

8. Съгласно този технически договор е разрешена доставка до други потребители.СПОРАЗУМЕНО ОТ: РАЗРАБОТЕНО:

Първи заместник. Директори Ръководител на технически

ФГУП «RF YC VNIITF» на отдела на АД «Златоустовски

тях. академик Е. И. Металургичен завод «Забабахина»

Карета… S.А. Решетников

«" 2009 «9» 04 2009