С посещението на този сайт вие приемате използването на cookie. Повече за нашата политика cookie.

Widerrufsbelehrung

Това е машинен превод. Коректен и законосъобразен текст на немски език.

Право на отказ

Потребителите имат право на отказ в рамките на тридесет дни.

Право на отказ

Имате право да се оттеглите от това споразумение в рамките на тридесет дни, без да посочвате причини. Срокът за анулиране е тридесет дни от деня, в който вие или трета страна, различна от посочения от вас превозвач, сте притежание на последния артикул.

За да упражните правото си на отказ, трябва да ни информирате (Auremo GmbH, Ursulinenstr. 35, 66111 Saarbrücken, Германия, info@auremo.net, телефон: +49 (203) 80-48-123) чрез ясно изявление ( напр. поща, писмо или имейл) ви информира за решението ви да се оттеглите от това споразумение. Можете да използвате приложения примерен формуляр за отказ, въпреки че това не е задължително.

За да спазите срока за анулиране, е достатъчно да изпратите известие за упражняването на правото си на анулиране преди изтичането на периода за анулиране.

Последици от изземването

Ако анулирате този договор, ние ще възстановим всички плащания, получени от вас, включително разходите за доставка (с изключение на всякакви допълнителни разходи, произтичащи от избора на метод на доставка, различен от най-евтиния стандартен метод за доставка, предлаган от нас), които ще бъдат възстановени веднага и не по-късно повече от четиринадесет дни от датата, на която получим известие за Вашето прекратяване на това споразумение. За това изплащане ще използваме същия метод на плащане, който сте използвали за първоначалната транзакция, освен ако изрично не сте се съгласили друго; При никакви обстоятелства няма да бъдете начислени такси в резултат на това обратно изкупуване. Можем да откажем плащане, докато не получим артикула обратно или докато не предоставите доказателство, че сте изпратили артикула обратно, което от двете настъпи първо.

Трябва да ни върнете или предадете стоките незабавно и във всеки случай не по-късно от четиринадесет дни от деня, в който сте ни информирали за отказа си от този договор. Срокът се счита за спазен, ако изпратите стоката преди изтичането на четиринадесетдневния срок. Вие ще поемете преките разходи за връщане на артикула, които обикновено могат да бъдат върнати по пощата. Ние ще поемем разходите за връщане на артикули, които не могат да бъдат върнати с обикновена поща поради тяхното естество. Вие ще носите отговорност за всяка загуба на стойност на стоките само ако тази загуба на стойност е причинена от боравене, различно от необходимото за установяване на естеството, характеристиките и функционирането на стоките.

Примерен формуляр за отказ

(Ако желаете да анулирате договора, моля, попълнете този формуляр и го изпратете обратно.)

  • – До Auremo GmbH, Ursulinenstr. 35, 66111 Саарбрюкен, Германия, info@auremo.net
  • – Аз/ние (*) с настоящото прекратявам сключения от мен/нас договор (*) за закупуване на следните стоки (*)/предоставяне на следната услуга (*)
  • – Поръчано (*)/получено (*)
  • – Име на потребителя(ите)
  • – Адрес на потребителя(ите)
  • – Подпис на потребителя(ите) (само за хартиени известия)
  • - Дата
  • (*) Премахнете това, което не е приложимо.

Auremo GmbH

Към август 2023 г

Наш консултант ще ви спести време

+49(1516) 758 59 40
Telegram:
WhatsApp:

Абонирайте се

Специални оферти и намаления. :)