С посещението на този сайт вие приемате използването на cookie. Повече за нашата политика cookie.

TU 14-1-463-72

Министерството на черна металургия

СССР

BCR 09 6400

ДОГОВОРЕНО:

Ръководител на организация
n/i Р-6761

/КАРТАШЕВСКИЙ В. В./
«___" «_______" 1972 г.

Размер на sdt 1332−73−2

Група В-32

ТВЪРДЯ:

— Шериф. началник на Главтехуправления
МЧМ НА СССР
/ШЕПТЕЛЬ Н.И./
«25».12.1972 г.

(печат)

ПРЪЧКИ ОТ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТОМАНА
МАРКА 09Х16Н4Б-Ш (ЭП56-W)

ТЕХНИЧЕСКИ УСЛОВИЯ
ТУ 14−1-463−72 (В ЗАМЯНА ЧМТУ 1−287−68)
ЛИТЕРА А

(Преиздадена през 2000 г. с оглед н/п от 23.03.73,
12.04.73, 15.04.75, 24.03.78 и промени № 1−7)

Притежателят на оригинала — ЦССМ на ФС на ЦНИИчермет

Срок на въвеждане: 05.07.73 г.

Договорени:

— Шериф. директор на предприятие
n/аз съм на М-5539

/, Conradi Г. Г./
Аллах. технически отдел

Главспецсстали МЧМ
/Маркелов A. I./
(печат)

Ръководител на ВИФС
/Иконом Хр Vb/

Срок: Без ограничения

Разработени:

Закуска. лабораторията
стандартизация ЦНИИЧМ
/Колясникова R. I./

КОДЕКСА
КОМИТЕТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ
Съвет на Министерството на СССР
Регистриран и допринесъл регистър
държавна регистрация
14.03.73 за брой 100935

ПНОТ 03.02.03 — се анулира.
Изъм. 8 07.10.04
Изъм. 8 07.10.04
Изъм. От 25.03.0501.06.05

Министерството на промишлеността,
науката и технологиите на РУСКАТА федерация


Централна

Научно-изследователски институт
черната металургия им. И. П. Бардина

(ФС ЦНИИчермет им. И. П. Бардина)

Център по стандартизация и
сертификация на продукти

017005, Москва, 2-ра Бауманская, 9/23
Тел/факт 777−9391

За телеграмите: Москва ЦНИИчермет
Телетайп: Ниобий 113306

Брой CA-3/на ТУ-463 от 25.03.2005 г.

BCR 09 6400

Главен инженер
АД на Металургичния завод
«Электросталь"

Технически директор на СОУ
«Красноярски машиностроительный завод»

Група Най-32

ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ
за промяна на ТАЗИ 14−1-463−72

«Пръчки от коррозионностойкой стомана марка 09Х16Н4Б-Ш (ЭП56-Ш)"
(преиздадена през 2000 г.)

Преамбюл. Един Пример на условно обозначаване. Замени думите: «Кръг на В-Н-HD-…» в «кръговрата на В-II-HD-…».

Основание: коригиране на печатни грешки.

Директор В. Т. Абабков

Акт промяна №_____
Исп. Ю С. Понамарева
Тел. 777−93−91

BCR 09 6400

Група В-32

ТВЪРДЯ:

Директор на Центъра за стандартизация
и сертифициране на продукти
СОУ ЦНИИчермет
им. И. П. Бардина
Председател На Класици375

В. Т. Абабков
25.05.2004 г.

ПРЪЧКИ ОТ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТОМАНА
МАРКА 09Х16Н4Б-Ш (ЭП56-W)

ТЕХНИЧЕСКИ УСЛОВИЯ
ТУ 14−1-463−72

Промяна № 8
(Преиздадена през 2000 г.)

Притежателят на оригинала — ЦССМ на ФС на ЦНИИчермет им. И. П. Бардина

Срок на въвеждане: 01.09.2004 г.

ДОГОВОРЕНО:

— Шериф. директор
ЦССМ на ФС на ЦНИИЧермет
им. И. П. Бардина
В. Нататък Хромов
24.05.2004 г.

СЪЗДАДЕН:

Главен инженер

ОАО «желязо и Стомана
завод «Электросталь»

В. Н. Попов
15.03.2004 г.

На 3 стр.

Централна научно-
изследователски институт
черна металургия
ТЕХНИЧЕСКИ УСЛОВИЯ
РЕГИСТРИРАНИ
03 юни 2004 г.
Брой 100935/08

C2.
Промяна № 8
ТУ 14−1-463−72

1. Преамбюл. Първото предложение. Вместо думи «за доставка на горячекатаных и горячекатаных пръчки» да се запише «за доставка на горячекатаных и ковани пръти».

2. Точка 3.7. Първият абзац допълни предложение, както следва:

«Допуска се не повече от един път да се извършват по измененному режим на термична обработка на проби (в рамките на маса), при това изпитване се считат за първичен». Наричан по-долу.

3. Приложение 2 «Форма 3.1 А» замяна на доставения.

4. Предварително предупредени от 03.02.2003 г. отмените.

Експертизата се проведе ЦССМ
СОУ ЦНИИчермет им. И. П. Бардина
«24».05.2004 г.
— Шериф. директор на Центъра за стандартизация и
сертификация на продукти
В. Нататък Хромов

2.
ТУ 14−1-463−72

Настоящите технически правила и условия се прилагат за доставка горячекатаных и горячекатаных пръчки от коррозионностойкой стомана марка 09Х16Н4Б-Ш (ЭП56-W), получена по метода на электрошлакового переплава.

Един Пример на условно обозначаване.
Прътове ездач. в, кръгла, обикновена точност търкаляне (В), II клас по кривизне, немерной дължина (HD), с диаметър от 50 мм за ГОСТ 2590–88, от стомана марка 09Х16Н4Б-Ш (VC-56-О) за студена механична обработка (подклас б), I варианта термична обработка:
Кръг В-Н-НИ-50 ГОСТ 2590–88/09Х16Н4Б-Ш (ЭП56-W)-б-I ТУ 14−1-463−72.

1. СОРТАМЕНТ

1.1. Пръчки се приготвя с диаметър до 180 mm.

1.2. По форма, размер и ограничаване на отклонения пръчки трябва да отговарят на изискванията на: горячекатаные — В 2590; подправени — В чл. 1133 и специализация на завода-производител.

2. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

2.1. Химичен състав на стомана трябва да отговарят на нормите на таблица 1.

Таблица 1

Марка стомана Фракцията на масата елементи, %
Въглерод Манган Силиций Хром Никел Ниобий Сера Фосфор Мед
не по — не по —
09Х16Н4Б-Ш (ЭП56-W) 0,08−0,12 0,50 0,60 15,0−16,4 4,0−4,5 0,05−0,15 0,012 0,025 0,20

Бележки:

1. Забранени отклонение от медиите дела хром — плюс, минус 0,1%; никел — плюс, минути 0,05%.

2. Допуска остатъчна маса делът на волфрам, ванадий и молибден не повече от 0,2% всеки.

2.2. Механични свойства на пръчки идентифицирани в проби, изрязани от закалени заготовки, трябва да отговарят на нормите, посочени в таблица 2.

2.3. Барове доставят в термично обработанном състояние (след закаляване).

2.4. Твърдост на пръчки по Бринеллю в състояние доставки не трябва да надвишава 321 НВ, диа отстъпи трябва да бъде не по-малко от 3,4 mm.

3.
ТУ 14−1-463−72

Вариант на термична обработка Режим на термична обработка Посоката на влакната Механични свойства не по-малко
Временно устойчивост на σв
N/мм2
(кпс/mm2)
Граница на текучество на
σ0,2
N/мм2
(кпс/mm2)
Относително Шок вискозитет

Удължаване

δ5,
%

Стесняване на
ψ,
%
Извадка от тип 1 Проба тип 11
KCU KCV
Дж/cm2 (кпс х м/cm2)
I Нагряване до температура 1150±10°С, скорост на затвора от 5−5,5 часа, охлаждане на въздуха, почивка 600−620°С Надлъжен 980 (100) 835 (85) 10 50 78 (8) 49 (5)
Двукратна обработка в режим на: закаляване с 1030—1050°С, охлаждане на въздуха или в масло; почивка при 600−620°С напречното 980 (100) 835 (85) 8 40 49 (5) 39 (4)
II Нагряване до температура 1150±10°С, скорост на затвора от 5−5,5 часа, охлаждане на въздуха, почивка 600−620°С Надлъжен 1180 (120) 930 (95) 10 50 78 (8) 49 (5)
Закаляване с 1030—1050°С, охлаждане на въздуха или в масло; почивка при 600−620°С + закаляване с 970−980°С, охлаждане на въздуха или в масло; почивка при 300−700°С напречното 1180 (120) 930 (95) 7 40 49 (5) 39 (4)

Бележки:

1. Вариант термична обработка на проби показват в ред, а при липса на указания избран от производителя.

2. Механични свойства на пръчки, за да стриже проби определят за пръти с диаметър 100 mm и повече. За пръти с диаметър от 80 mm до 100 mm определят само въздействието на вискозитета на напречни проби тип 11 В чл. 9454. Ос на проба трябва да се проведе в далечината ½ радиус от повърхността на пръчка и пръчка с.

4.
ТУ 14−1-463−72

2.5. Макроструктура на пръчки, за да стриже гравиран темплетах не трябва да има видими без увеличительных уреди газови мехурчета, затворник, черновин, фистули, чужди метални и шлаковых включвания, подусадочной ликвации и ликвационного на квадрат.

Степента на развитие на централна порьозност и хлътва хетерогенност не dodge надвишава нормите, посочени в таблица 3.

Таблица 3

№№ п/п Наименование на дефект брой скали Резултат, не повече от
1 Централна порьозност 1 1
2 Scatter разнородността 2 2
Забележка. Повишена или намалена травимость централната зона не е браковочным знак.

2.6. Контрол на качеството на метала на волосовинам произвеждат потребител на готови детайли в съответствие с изискванията на ТАЗИ 14−1-336−72.

2.7. Замърсяването на стомана неметаллическими включвания от средната точка не трябва да надвишава нормите, установени в таблица 4.

Таблица 4

№№ п/п Видове включвания брой скали Рейтинг дефект, не повече от
1 Министърът на строчечные - 2,5
2 Министърът на точка - 2
3 Силикати чупливи - 1
4 Силикати пластмаса - 1
5 Силикати недеформирующиеся - 3
6 Сулфиди - 1
7 Нитриды строчечные а, б 2
8 Нитриды точка а 2

2.8. Повърхността на пръчки трябва да отговарят на изискванията В чл. 5949.


5.
ТУ 14−1-463−72

3. ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМАНЕ, МЕТОДИТЕ ЗА ИЗПИТВАНЕ,

3.1. Правила за приемане и методи за изпитване — в съответствие с ГОСТ 5949 и В 7566 със следните допълнения.

3.2. В пещите электрошлакового переплава, където могат да переплавляться два-три изразходвани електрод оригиналната топене (парна баня или троен пакет пакет) допуска сравняване изразходвани електроди от два-три изходни плавок. В този случай в документа за качеството са въведени номерата на тези плавок.

3.3. За проверка на качеството на пръчки от партията са избрани:

а) за проверка на твърдост — 5% пръти, но не по-малко от: за размери до 40 мм — 10 пръчки, от 41 до 100 мм — 5 пръчки и над 100 мм — 3 от пръчка и пръчка с броя, поставени в партията;

б) за проверка на макроструктуры — 2 проба от топене;

в) за определяне на неметални включвания — 6 проби от топене от най-замърсената част на кюлчета;

г) за определяне на механичните свойства на (изпитване на опън и ударни огъване) — по две проби от различни пръчки партида за всеки вид тест.

3.4. Макроструктуру пръчки проверяват по § 10243 за екипирана сечения до 140 мм — в готови профили, за по-големи сечения — разрешава контрола на проби, перекованных или перекатанных до размера на 120−140 mm.

3.5. Замърсяването на стомана неметаллическими включвания проверяват метод Ш1 или Ш4 (по преценка на вашия доставчик) за В чл. 1778.

3.6. Изпитване на опън се извършва на цилиндрични проби пет пъти дължината на В чл. 1497. Изпитване на въздействие на огъване се извършва В 9454- - на проби от тип 1 и 11. Вземане на проби за механично изпитване на УПРАВИТЕЛНИЯ 7564 с оглед бележка 2 към таблица 2 от настоящите технически условия.

3.7. При повторно изпитване на механичните свойства определят всички характеристики на якостта и пластичността, посочени в тези технически условия, независимо от резултатите от първичен тест.

В случай на слаби резултати повторно изпитване на всеки от проби от партидата се отхвърля.

6.
ТУ 14−1-463−72

4. МАРКИРОВКА, ОПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И СЪХРАНЕНИЕ

4.1. Маркировка, опаковка, транспортирование и съхранение в съответствие с изискванията на ГОСТС 5949 със следните допълнения:

 — ако страната е готова за резултатите от повторни изпитания, в документа за качеството на обозначават и резултатите от първоначалните изследвания;

— доставка на готовите продукти се извършва само с разрешение на работниците TCI производителя.

Забележка. На продуктите по настоящите технически условия се разпространяват изгодни цени.

Експертизата на ЦССМ се проведе ФС на ЦНИИчермет:
«05».10.2000 година.
— Шериф. директор на ЦССМ
В. Нататък Хромов

6.
ТУ 14−1-463−72

Приложение № 1
Референтен

СПИСЪК НА НД,
към които има връзки в текста на техническите условия,

Наименование на НД Номер на пункта, в който има линк
В 1133−71 1.2
В 1497−84 3.6
В 1778−70 3.5
ГОСТ 2590–88 1.2
ГОСТ 5949–75 2.8, 3.1, 3.8, 4.1
В 7564−97 3.6
В 7566−94 3.8
В 9454−78 3.6
В 10243−75 3.4
ТУ 14−1-336−72 2.6

Vs 3
Промяна № 8
ТУ 14−1-463−72

Приложение 2
(задължително)

Форма 3.1 А

Наименование на вида на продуктите, за неговото наименование Код на типа на продукта по BCR (ОК 005−93) Код за ОУКС Група
Пръчки от коррозионностойкой стомана марка 09Х16Н4Б-Ш (ЭП56-W) 09 6400 71.140.60 32
Марка стомана (сплав) Кодове на марката стомана (сплав)
09Х16Н4Б-Ш (ЭП56-W) 8422