С посещението на този сайт вие приемате използването на cookie. Повече за нашата политика cookie.

Каталог на марки и стандарти

Каталогът съдържа основния асортимент от марки. Компанията е готова да разгледа всяко ваше предложение.

Основни видове продукти:

 • плътни валцовани пръстени, ковани дискове и шахти, ковани валове с променлива секция
 • изковки
 • тръбна заготовка
 • кръгли, квадратни, плоски и шестоъгълни пръти,
 • пръти калибрирани изо със специално покритие на повърхността
 • студено изтеглена тел
 • горещовалцувана ламарина
 • студено валцована лента на рула
 • отливка от топлоустойчиви сплави

СЪДЪРЖАНИЕ

 • Изковки
 • Тръбна заготовка
 • Клас стомана
 • Пръчки калибрирани и със специално покритие
 • Студено изтеглена тел
 • Горещовалцуван лист
 • оразмерен асортимент
 • марков асортимент
 • Студено валцована лента
 • Запас от отливки от високотемпературни сплави
 • Нови видове метални изделия (изделия)
КОВАЧКИ
СТОМАНЕН КЛАС ГОСТ, ТУ КРЪГ КВАДРАТ ПЛАЧИ ШАЙБИ (D и H) ЗАБЕЛЕЖКА
СТРУКТУРНА СТОМАНА

КАЧЕСТВЕН 15, 20,… 55 СПЛАВЕН 20X, 40X, 45X, …

15 G, 20 G, …

18ХГ, 25ХГТ, …

33ХС, 40ХС, …

15XM, 20XM, ГОСТ 4543–71 350−900x100−450 n / дължина

40XMA … TU14−1-1530−75 180 — 500 180 — 500 100−300x200−600 тегло до 1600 kg 600−2100 mm
15HF, 40HFA
40ХН, 12ХН3А
20X2N4A
30HGSA
18Х2Н4МI

40ХН2МА, 38Х2Н2МА

други

           
СТОМАНЕНИ ИНСТРУМЕНТИ

HF, 9HF, 11HF9HFM

X 13X9X1

5ХНВС

4ХС, 9ХСХГС

HVG, 6HVG, 9HVGH12

H12F1H12MF4HV2S

5ХВ2СФ, 6ХВ2С

5ХНВ

3X2V8F

4Х5МФС

5ХНМ

6Х3МФС (EP788)

5HGM

4ХМФС

4X5V2FS (EP958)

4Х5МФС

4X5MF1S (EP572)

4Х3ВМФ

4X4VMFS (DI22)

3X3M3F

3X2V8F

ГОСТ 5950–73 TU14−1-1530−75 TU14−1-1531−75

TU 14−1-5243−93

180 — 500 180 — 500 100−300x200−600 350−900 x80−450

n / дължина

600−2100 мм

СТОМАНЕН КЛАС ГОСТ, ТУ КРЪГ КВАДРАТ ПЛАЧИ ШАЙБИ (D и H) ЗАБЕЛЕЖКА

4Х2В5МФ (ЭИ959)

5H3V3MFS (DI23)

5X2MNF, 3X2MNF

4ХМНФС

4XC

6HSG

4ХВ2С

5ХВ2СФ

6ХВ2С

6X3MFS (EP788) и др.

ГОСТ 5950–73 TU14−1-1530−75 TU14−1-1531−75 180 — 500 180 — 500 100−300x200−600 350−900 x80−450

n / дължина

600−2100 мм

БЕЗ НИКЕЛ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА

08Х13

12Х13

20Х13

30Х13

40Х13

TU14−1-1530−75 180−500 180−450 100−300x200−500 350−900 x 80−450

n / дължина

600−2100 мм

НИКЕЛОВ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА

08X18H10T

12X18H10T

14Х17Н2

EI432 (10X17N13M3T) EI580 (08X17N15M3T) EI696 (10X11N20T3R)

EI696A (10X11N20T3R) EI736 (13X14N3V2FR) EI811 (12X21N5T)

EI835sh (12X25N16G7AR)

EI878sh (12X17G9AN4) EI904 (09X15N8Yu) EI943 (06XN28MDT) EI961sh (13X11N2V2MF)

ЭИ962 (11Х11Н2В2МФ)

TU14−1-1530−75TU14−1-1530−75TU14−1-1531−75TU14−1-2902−80TU14−1-1530−75TU14−1-1531−75TU14−1-1530−75TU14−1-1530−75TU14- 1−1530−75TU14−1-1531−75TU14−1-2902−80TU14−1-1531−75TU14−1-2902−80TU14−1-1531−75TU14−1-1530−75TU14−1-1530−75TU14−1- 1531−75TU14−1-2902−80TU14−1-1530−75TU14−1-1531−75TU14−1-2902−80TU14−1-1530−75TU14−1-1530−75TU14−1-1530−75TU14−1-1530- 75TU14−1-1531−75TU14−1-2902−80TU14−1-1530−75TU14−1-1531−75TU14−1-2902−80 180 — 450 180 — 450 100−170x200−500 350−900x80−450

n / дължина

600−2100 мм

СТОМАНЕН КЛАС ГОСТ, ТУ КРЪГ КВАДРАТ ПЛАЧИ ШАЙБИ (D и H) ЗАБЕЛЕЖКА

EP33vd (10X11N23T3MR) EP35sh (07X15N7YuM2) EP56 (09X16N4B)

EP56sh (09X16N4B) EP222sh (07X21G7AN5) EP288sh (07X16N6) EP310sh (13X15N4AM3)

EP410Ush (08X15N5D2T)

EP466 (25X20N9V2M) EP479sh (15X16N2AM) EP485 (10X15N28V2M4B) EP502vd (10X18N10T)

EP517sh (15X12N2MVFAB)

EP609sh (07H12NMBF) EP613A

EP631vd (03N19K6M5TR) EP637 (03H18K9M5T) EP637Aid (03H18K9M5T)

EP777 vd, vi (03N14X5M3TYu)

EP810 (03Х12Н10МТР)

EP864 vi, id (03X21N32M3B) EP866sh (15X16K5N2MVFAB) VNS-55, EK111 sh (03X14N4G3M2SBYU)

EK165id (02N18M3K3T)

TU14−1-2902−80TU14−1-4974−91TU14−1-1692−76TU14−1-1531−75TU14−131−442−79TU14−1-1530−75TU14−1-1530−75TU14−1-1530−75TU14- 1−1531−75TU14−1-2902−80TU14−1-1530−75TU14−1-1531−75TU14−1-2902−80TU14−1-2974−80TU14−1-1530−75TU14−1-2512−78TU14−1- 1530−75TU14−1-887−74TU14−1-1530−75TU14−1-1531−75TU14−1-2902−80TU14−1-1530−75TU14−1-1531−75TU14−1-991−74TU14−1-1331- 74TU14−1-1530−75TU14−131−748−89TU14−1-3150−81

TU14−1-1530−75TU14−131−855−92TU14−1-2512−78

TU14−1-5112−92TU14−1-5112−92TU14−1-4794−90

ADI 513−2011

180 — 450 180 — 450 100−170x200−500 350−900x80−450

n / дължина

600−2100 мм

ЖЕЛЯЗО-НИКЕЛОВИ И НИКЕЛОВИ СПЛАВИ
EI435 (XN78T) TU14−1-1530−75 TU14−1-1531−75 TU14−1-2902−80 180 — 450 180 — 400 100−300x180−500 350−900x100−300

n / дължина

600−2100 мм

EI437A (KhN77TYu) TU14−1-1531−75 100−170x200−500
EI437B, vd (KhN77TYUR) TU14−1-1530−75
  TU14−1-1465−75
EI437BU (XN77TYURU) TU14−1-1530−75
TU14−1-1531−75
СТОМАНЕН КЛАС ГОСТ, ТУ КРЪГ КВАДРАТ ПЛАЧИ ШАЙБИ (D и H) ЗАБЕЛЕЖКА

EI437BU vd (KhN77TYURU)

EI602 (KhN75MBTYu) EI607 (KhN80T1BYu) EI612 (KhN35VT) EI698vd (KhN73MBTYu)

EI703 (KhN38VT)

EI787vd (KhN35VTYu) EI867 (KhN62MVKYu) EI868 (KhN60VT)

EP99 id (KhN50MVKTUR) EP126 vd (KhN28VMAB)

EP126vd (KhN28VMAB) EP199vd (KhN56VMTYu) EP202 (KhN67MVTYu)

EP202id

EP543U (KhN40MDTYu) EP543Uid

EP678vd (03Х11Н10М2Т)

EP674 (08X15N25T2MFR) EP679vd (03X11N10M2T1)

EP693vd

EP699 vd, id (03H13N8D2™) EP708vd

EP630 (46HNM) EP648vi (KhN50VMTYUB)

EP666 (KhN55MBYu) EP709vd (KhN62BMVYu) EP718id, vd KhN68VMTYUK

EP742id (KhN62BMKTYU) EP898sh (06H13N7D2) EP915vd, id (KhN43BMTYu)

TU14−1-669−73TU14−1-3803−84TU14−1-1531−75TU14−1-3674−84TU14−1-1530−75TU14−1-1531−75TU14−1-639−73TU14−1-1466−75TU14- 1−1530−75TU14−1-1531−75TU14−1-2902−80TU14−1-1530−75TU14−1-1531−75TU14−1-1530−75TU14−1-1531−75TU14−1-1531−75TU14−1- 1531−75TU14−1-1530−75TU14−1-2902−80TU14−1-131−748−79TU14−1-1531−75TU14−1-3285−81TU14−1-1530−75TU14−1-1531−75TU14−131- 688−86TU14−1-1754−76TU14−1-1530−75TU14−131−784−90TU14−1-1530−75TU14−1-2902−80TU14−1-1046−74TU14−131−371−79TU14−1-1531- 75TU14−131−748−79TU14−1531−75TU14−131−748−89TU14−1-1531−75TU14−131−751−88TU14−1-2556−78TU14−1-1531−75TU14−1-1530−75TU14−1- 3228−83TU14−1-1531−75TU14−1-1531−75TU14−131−748−89TU14−1-3998−85TU14−131−789−89TU14−1-3617−83 180 — 450 180 — 400 100−170 x 200−500 350−900x100−300

n / дължина

600−2100 мм

 
СТОМАНЕН КЛАС ГОСТ, ТУ КРЪГ КВАДРАТ ПЛАЧИ ШАЙБИ (D и H) ЗАБЕЛЕЖКА

EP914id (KhN65VMBYu) EP937vi (KhN40MDB) EP962id (KhN60KMYUBVTF) EP969id (KhN50VMTYUBK) EP975 (ZhS6UD)

EK2id (HN40MTYUBF) EK59 (HN70BDT) EK61id (HN58MBYUD)

EK62id (KhN56MBYuD)

EK79id

EK100vd, id (KhN69MBYUTVF) EK102vi, id (KhN33KVYu) EK104id (KhN68KMBTYu) EK107vi (KhN63VFBYuT) EK116vd (KhN60KMBYUTVF) EK167id (KhN50KVT)

TU14−1-5211−93TU14−1530−75TU14−1-2345−78TU14−1531−75TU14−131−732−87TU14−1530−75TU14−1-3661−83TU14−1-4025−85TU14−131−745−88TU14- 1−4025−85TU14−131−824−90TU14−1-4449−88TU14−1-4569−89TU14−1-1531−75TU14−1-1531−75TU14−1-4822−90TU14−1-5229−93 180 — 450 180 — 400 100−170 x 200−500 350−900x100−300

n / дължина

600−2100 мм

СПЛАВИ СЪС СПЕЦИАЛНИ СВОЙСТВА

50N, vi79N

80НХС

81NMAvi

29NK

36Н

42N, 42Navi47NHR

52N, vi24NKh (N-25)

38NKD, 38NKD-vi

TU 14−1-1530−75 180 — 400 180 — 400 100−170 x 200−510  

n / дължина

с t / o 600−2100 mm, без t / o 600−2500 mm

ЗАБЕЛЕЖКА :

1. Изковките са предназначени за последваща студена обработка или за гореща деформация (коване, валцуване и др.), Които трябва да бъдат посочени в заявката.

Изковките се правят с надбавки и допуски за обхвата на наличното оборудване. Когато поръчва метал за механична обработка, клиентът трябва да посочи окончателния размер (т.е. размера на детайла) Например: диаметър на коване 255 +/- 10 mm; завършващ диаметър 230 mm.

2. По договаряне могат да се доставят изковки след обработка: шлайфани с абразив с толеранс от +/- 5,0 mm, завъртени с фреза с толеранс от +/- 3,0 mm
3. Дължината на изковките е 600 — 2500 мм.

По споразумение между производителя и потребителя е възможна доставка на изковки с дължина до 4500 mm

ТРЪБНО БИЛО
СТОМАНЕН КЛАС TU РАЗМЕР, мм
МЕТОД ЗА ПОДГОТОВКА
    КАТАНАЯ ФАЛГИРАН ЕКСТРУДИРАН
СТРУКТУРНА ЛЕГИРАНА СТОМАНА

12X1MF

15Х1МФ

TU14−1-1529−2003 TU14−1-1529−2003 65−100 95−280 95−150
БЕЗ НИКЕЛ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА

08−20X13

08Х17Т

15Х25Т (ЭИ439)

15Х28 и други

TU14−1-565−84 TU14−1-565−84 TU14−1-565−84 TU14−1-565−84 65−100 95−280 95−150
НИКЕЛОВ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА
10H13G12BS2N2D2sh (DI59) TU14−131−871−93 65−100 95−280 95−150
08Х17Н15М3Т (ЭИ580) TU14−1-565−84
10Х17Н13М2Т (ЭИ448) TU14−1-565−84
12−17X18H10 TU14−1-565−84
05H12N2Mvi  
05Х18Н10Т TU14−1-2776−79
06Х18Н10Т, вд, ви, ш TU14−1-2776−79
  TU14−1-3935−85
  TU14−1-5310−95
09Х18Н10Т TU14−1-2776−79
12X18H10T TU14−1-565−84
  TU14−1-2013−77
  TU14−1-5310−95
0,8Х18Н12Т TU14−1-565−84
  TU14−1-2013−77
12Х18Н12Т TU14−1-565−84
  TU14−1-1529−2003
10−20X23H18 TU14−1-565−84
06X16N15M2G2TFRid (ChS68) TU14−1-3733−84
07Х16Н6 (ЭП288) TU14−1-2013−2007
09Х16Н4Б, vd, sh (EP56) TU14−1-2013−2007
12Х21Н5Т (ЭИ811) TU14−1-2013−2007
06ХН28МДТ (ЭИ943) и други
СТОМАНЕН КЛАС TU РАЗМЕР, мм
МЕТОД ЗА ПОДГОТОВКА
    КАТАНАЯ ФАЛГИРАН ЕКСТРУДИРАН
Сплави на основата на Fe-Ni

KhN45Yu (EP747) KhN78T (EI435), vi, vd

други

TU14−1-4082−86 TU14−1-2111−77

8−65

20−70

95−280 95−150
ПРЕЦИЗНИ СПЛАВИ

29NK, vi 29NK-1, vi

48HX

други

TU14−1-2357−78 65−95 95−280 95−150
ЗАБЕЛЕЖКА: По желание на клиента е възможно да се произвеждат заготовки за тръби от други марки стомана и сплави.
КЛАСОВА СТОМА
СТОМАНЕН КЛАС ГОСТ, ТУ КРЪГ КВАДРАТ ЛЕНТА Шестоъгълник ПРИЛОЖЕНИЕ
КЛАСОВА СТРУКТУРНА СТОМАНА
НОРМАЛНО КАЧЕСТВО
Член 3, член 5

ГОСТ 535–88

ГОСТ 380–88

8−200 10−200 6x20… 150x250 10 — 41 Структурни части с общо предназначение
КАЧЕСТВЕН
10, 15, 20 … ГОСТ 1050–88 8−200 10−200 6x20… 150x250 10 — 41 Машинни части
Легирани

20X, 40X, 45X …

15 G, 20 G, …

18ХГ, 25ХГТ, …

33ХС, 40ХС, …

15XM, 20XM, 40XMFA,

15HF, 40HFA

40ХН, 12ХН3А

20X2N4A

30HGSA

18Х2Н4МА

40ХН2МА

38X2H2MA

други

ГОСТ 4543–71 8−200 10−200 6x20… 150x250 10 — 41

Части, работещи при условия на триене (втулки, зъбни колела, клетки, дискове,) оси, валове, зъбни валове, бутала, пръти, колянови и разпределителни валове, шпиндели, валове, зъбни колела, оси, болтове, свързващи пръти и др.

За части, работещи при температури от -40 до 560 C под налягане. Отговорни биели, зъбни колела, ролки и др.

Зъбни колела, валове на зъбни колела и други закалени части с голям товар.

Валове, оси, зъб. колела, фланци, лостове, тласкачи, крепежни елементи, гърбици и др. За критични части с високи изисквания за якост.

Валове, клапани, шапки на шатуни и др. подробности. Студени ролки търкаляне. Валове, свързващи пръти, болтове и други големи, особено силно натоварени части.

УВЕЛИЧЕНА СИЛА

15HSND

09G2S

ГОСТ 19281–83 8 — 200 10 — 200 6x20… 150x250   За заварени нитови или болтови конструкции.
УВЕЛИЧЕНА И ВИСОКА ПРОЦЕСИРАНОСТ НА РЕЗАНЕ (съдържаща сяра, съдържаща калций)
A12, A20 и др. АЦ40ХГНМ ГОСТ 1414–75 TU14−1-2252−90

8 — 200

40 — 100

10 — 200 6x20… 150x250 10 — 41 За горещо формоване, последвано от рязане. За производство на авточасти.
ТОПЛОУСТОЙЧИВ
20X1M1F1BR (EP44) ГОСТ 20072–74 10 — 100 10 — 200 6x20… 150x250 За крепежни елементи на турбини и фланцови връзки на паропроводи и клапани.
15Х5М ГОСТ 20072–74 12 — 180 За тръби, клапани, крепежни елементи и други части, които изискват съпротивление
12Х1М ГОСТ 20072–74 12 — 180 окисление.
20Х1М1Ф1ТР, w (EP182) TU14−1-552−72 12 — 180 За производство на части, работещи при температури от 50 до 580С.
Крепежни елементи за турбини и фланцови връзки на паропроводи и фитинги.
ПРОЛЕТ-ПРОЛЕТ

50HFA

60S2, 60S2A

ГОСТ 14959–79

ГОСТ 14959–79

12−180 10−200 6x20… 150x250 10 — 41 Отговорни и силно натоварени пружини и пружини. Не е приложимо за заварени конструкции.
СТОМАНЕН КЛАСОВ ЛАГЕР
ShKh15, ShKh15SG ГОСТ 801–78 25−55 За производство на части за сачмени и ролкови лагери, бутални втулки,
  70−90 бутала на отоплителни клапани, тела на дюзи и други части.
ГОСТ 800–78 90−180 Тръбна заготовка
СЪСТОЯНИЯ ИНСТРУМЕНТ СТОМАНЕН ВЪГЛ

U7A, U8A, U10A, U12A

U16 (EI336)

ГОСТ 1435–90

TU14−1-1852−76

10−200

8−100

10−200 6x20… 150x250   За инструменти, които работят в условия, които не причиняват нагряване на работния ръб: длета, длета, чукове, брадви, фрези, отвертки. Не е приложимо за заварени конструкции. Специални лагери.
СТОМАНЕН КЛАС ГОСТ, ТУ КРЪГ КВАДРАТ ЛЕНТА Шестоъгълник ПРИЛОЖЕНИЕ
СЛАГОВА СТОМАНА ЗА ИНСТРУМЕНТЕН СТОМАН
13x ГОСТ 5950–2000 10−200 10−200 6x20… 150x250 За бръснач ножове и остриета, хирургически и гравиращи инструменти и др.
8HF ГОСТ 5950–2000 10−200 10−200 6x20… 150x250 За печати, ножове за студено рязане на метал, изрязани матрици.
9HF ГОСТ 5950–2000 10−200 10−200 6x20… 150x250 За рамкови триони, лентови триони, циркулярни триони, печати за студена работа,
        ножове, матрици с кантове, щанци, централен перфоратор.
11HF ГОСТ 5950–2000 10−200 10−200 6x20… 150x250 За кранове и други режещи инструменти.
9Х1 ГОСТ 5950–2000 10−200 10−200 6x20… 150x250 За студени ролки. валцуване, щампи, матрици, щанци, дървообработване. инструмент.
7X3, 8X3 ГОСТ 5950–2000 10−200 10−200 6x20… 150x250 За инструмент за гореща глава, матрици.
4XC ГОСТ 5950–2000 10−200 10−200 6x20… 150x250 За длета, кримпвания, ножици за горещо и студено рязане на метал; печати.
9XC ГОСТ 5950–2000 10−200 10−200 6x20… 150x250 За бормашини, развертки, кранове, матрици, гребени, фрези, щампи за студена работа.
X12 ГОСТ 5950–2000 10−200 10−200 6x20… 150x250 За залата. матрици с висока стабилност (огъване, формоване), изтегляне. дъски.
6Х3МФС (EP788) ГОСТ 5950–2000 10−200 10−200 6x20… 150x250 Перфоратори, щампи, печати, монтьорски и монтажни инструменти, печати.
Kh12F1, Kh12MF ГОСТ 5950–2000 10−200 10−200 6x20… 150x250 За профилиращи ролки със сложни форми, еталонни зъбни колела, матрици, матрици.
5ХНМ ГОСТ 5950–2000 10−200 10−200 6x20… 150x250 За матрици за чук от пара-въздух и пневматични чукове, натиснете. Instr-ta.
CVH ГОСТ 5950–2000 10−200 10−200 6x20… 150x250 За измерване и реж. инструменти, нишки, брошки, кранове.
KhVSGF ГОСТ 5950–2000 10−200 10−200 6x20… 150x250 За кръгли матрици, развертки и други режещи инструменти.
СНС ГОСТ 5950–2000 10−200 10−200 6x20… 150x250 За ролки със студено валцуване, матрици за студено насочване и щанци, матрици.
4ХВ2С ГОСТ 5950–2000 10−200 10−200 6x20… 150x250 За пневматични инструменти сменяйте длета.
5ХВ2СФ, 6ХВ2С ГОСТ 5950–2000 10−200 10−200 6x20… 150x250 За ножове при студ. метално рязане, за валцуване на резби, щанци и щанци.
5ХНВ ГОСТ 5950–2000 10−200 10−200 6x20… 150x250 За матрици за чукове от пара-въздух и пневматични чукове.
3X2V8F ГОСТ 5950–2000 10−200 10−200 6x20… 150x250 За инструмент планини. екструзия на медни сплави, шприцформи.
4Х5МФС ГОСТ 5950–2000 10−200 10−200 6x20… 150x250 За малки матрици за чук, инструменти за хоризонтални машини за коване.
        Инструмент за обработка на въглеродни и конструкционни стомани.
11M5 °F (EP980) TU14−1-2678−79 8−140     За инструмента, роб. при повишени температури (режещ инструмент).
H6F4M (EP770)   8−180 8−180 6x20… 150x250 За инструмента, роб. при повишени температури (режещ инструмент).
65H6M3F3BS (EP973)   8−180 8−180 6x20… 150x250 За инструмента, роб. при повишени температури (режещ инструмент).
6X7V7FM (EI161) TU14−1-2924−80 8−200 8−200 6x20… 150x250 Перфоратори, щампи, режещи инструменти.
8Х4В2МФС2 (EP761) ГОСТ 5950–2000 10−200 10−200 6x20… 150x250 Матрици и удари на печати hol. обемна деформация, конец. ролки.
6X6V3MFS (EP569) ГОСТ 5950–2000 10−200 10−200 За ролки с резба, ролки с прорези, ролки с прорези, ножове
17H5V3MF5S2 MP Режещ инструмент, замяна на високоскоростни стомани.
БЪРЗО РЕЗАЩА СТОМАНА
R6M5 ГОСТ 19265–73 8−200 10−200 6x20… 150x250 За производство на инструменти за рязане на метал и нагряване на резби.
R6M5K5 ГОСТ 19265–73   6x20… 150x250 За груби и полуобработващи инструменти закупени. д легир. и неръждаеми стомани.
R9K5 ГОСТ 19265–73   6x20… 150x250 За обработка на неръждаеми стомани и високотемпературни сплави.
R9F5 TU14−1-2459−78 8−200   За производство на износоустойчиви части.
R9M4K8 ГОСТ 19265–73 10−200 6x20… 150x250 За инструменти при обработка на високоякостни, топлоустойчиви и неръждаеми стомани.
R9M5F3 ГОСТ 19265–73   6x20… 150x250 За довършителни и полуобработващи инструменти при обработка на структурни стомани.
R6F2K8M5 (EP658) TU 14−1-2966−80 8−100   За инструменти при обработка на високоякостна, топлоустойчива и неръждаема стомана.
R12F3 ГОСТ 19265–73 10−200 6x20… 150x250 За довършителни инструменти при обработка на здрави аустенитни стомани.
R12F2K5M3sh (EP863sh) TU14−131−859−92 8−80   За инструменти при обработка на високоякостни, топлоустойчиви и неръждаеми стомани.
R12F2K8M3, w (EP657, w) TU14−1-2966−80 8−40   За инструменти при обработка на високоякостни, топлоустойчиви и неръждаеми стомани.
R12F3K10M3sh (EP682sh) TU14−1-1686−76 8−80 6x20… 150x250 За инструменти при обработка на високоякостни, топлоустойчиви и неръждаеми стомани.
R13F4K5 (EP600) TU14−1-2394−78     За инструменти при обработка на високоякостни, топлоустойчиви и неръждаеми стомани.
Р18 ГОСТ 19265–73 10−200 6x20… 150x250 За режещи инструменти закупени. въглерод, сплав, структурен
R18F2K8M, w (EP379) TU14−1-2966−80 8−80 стомани.
СТОМАНЕН КЛАС ГОСТ, ТУ КРЪГ КВАДРАТ ЛЕНТА Шестоъгълник ПРИЛОЖЕНИЕ
БЕЗ НИКЕЛ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА
40X9S2 ГОСТ 5949–75 10 (8) -200 10−200 6x20… 150x250 10 — 41 Автомобилни изпускателни клапани, тракт. и дизелови двигатели, топлообменници,
40H10S2M (EI107) ГОСТ 5949–75 10 (8) -200 10−200 6x20… 150x250 решетки.
08Х13 ГОСТ 5949–75 10 (8) -200 10−200 6x20… 150x250 Моторни клапани, крепежни елементи.
12Х13 ГОСТ 5949–75 10 (8) -200 10−200 6x20… 150x250 Части с повишена пластичност, изложени на ударни натоварвания.
12Х13, w TU14−1-377−72 10 (8) -200 10−200 6x20… 150x250 Турбинни части, тръби, части на котела.
12Х13ш ГОСТ 18968–73 10 (8) -200 10−200 6x20… 150x250 Турбинни части, тръби, части на котела.
12Х13 TU14−1-3564−83 10 (8) -200 10−200 6x20… 150x250 Турбинни части, тръби, части на котела.
13Х13С2М2ш (ЭИ852) TU14−1-1889−76 8−100 10−100 Турбинни части, тръби, части на котела.
30Х13 ГОСТ 5949–75 8−200 10−200 6x20… 150x250 Устойчива на корозия стомана за последваща студена обработка.
40Х13 ГОСТ 5949–75 8−200 6x20… 150x250 Рязане, измерване, хирургически инструменти, пружини, карбураторни игли,
40Х13 TU 14−1-377−72 8−200 10−200 6x20… 150x250 битови предмети, пластини на компресорния клапан.
12Х17 ГОСТ 5949–75 12 (8) -200 10−200 6x20… 150x250 Оборудване за фабрики за хранителна и лека промишленост, топлообменници, тръби.
08Х17Т ГОСТ 5949–75 12 (8) -200 10−200 6x20… 150x250 Оборудване за фабрики за хранителна и лека промишленост, топлообменници, тръби.
95Х18 ГОСТ 5949–75 12 (8) -200 10−200 6x20… 150x250 Сачмени лагери с висока твърдост за маслено оборудване, превъзходни ножове
15Х25Т ГОСТ 5949–75 12 (8) -200 10−200 6x20… 150x250 качество, втулки
X28vi (EP602vi) TU 14−1-1019−74 8.55 Тръби за топлообменници, работещи в агресивна среда.
10H13G18D (DI61) TU14−131−796−89 8−38 Тръби за топлообменници, работещи в агресивна среда.
95H13M3K3B2Fvi (EP766 TU14−1-2700−79 12−70 Устойчива на корозия стомана за последваща студена обработка.
16X12MVSFBRsh (EP823) TU 14−1-1135−74 8−100 Устойчива на корозия стомана за специални машини.
42Х11М3Фш (ЭП890) TU 14−1-4986−91 8−150 12x50 Подробности за специално оборудване.
Устойчива на корозия и топлоустойчива стомана за специални части на оборудването.
НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА, СЪДЪРЖАЩА НИКЕЛ
20Х17Н2 ГОСТ 5949–75 8−200 10−200 6x20… 150x250 10 — 41 Използва се в авиационната индустрия.
20Х17Н2ш TU 14−1-377−72 8−200 10−200 Използва се в авиационната индустрия.
12Х18Н9Т, вд ГОСТ 5949–75 8−200 10−200 За производство на заварено оборудване
12X18H10T, vd ГОСТ 5949–75 8−200 10−200 Използва се в авиационната индустрия
EP33, vd (10Х11Н23Т3МР) TU14−312−72 8−200 8−200 Пружини и крепежни елементи
08Х22Н6Т ГОСТ 5949–75 8−200 8−200 Топлообменници и части на котела
EP164, w (08X15N24V4TR) TU14−1-1139−74 10−125 10−125 Лопатки и лопатки, крепежни елементи, дискове на газови турбини.
EP222 (07H21G7AN5) TU14−1-1141−74 10−180 Части от машини, работещи в агресивна среда при повишени температури.
EP222sh (07X21G7AN5) TU14−1-952−74 10−180 Части от машини, работещи в агресивна среда при повишени температури.
EP263, w, vd (10X32N8) TU14−1-88−71 10−150 Части от машини, работещи в агресивна среда при повишени температури.
EP291sh (18X11MNFB) ГОСТ 18968–73 8−200 8−200 6x20… 150x250 Силно натоварени части, лопатки на турбината.
EP303 (55X20G9AN4) TU14−1-1049−74 20−35 Клапани за автомобилни двигатели.
EP310sh (13X15N4AM3) TU14−1-940−74 8−200 10−200 Крепежни елементи.
EP311, w (25X12N2V2M2F) TU14−1-1845−76 8−200 10−200 Крепежни елементи.
EP378 (40X18N2M) TU14−1-314−72 8−180 10−180 Крепежни елементи.
EP407 (25X17N2) TU14−1-2139−77 8−110 6x20… 150x250 Устойчив на корозия ст., Предназначен. за производство на части по метода на студено рязане.
EP428sh (20H12VNMF) ГОСТ 5949–75 10−200 6x20… 150x250 Силно натоварени части.
EP452sh (10Х12Н20Т2) TU14−1-1730−76 20−200 Подробности за специално оборудване.
EP479sh (15X16N2AM) TU14−1-948−74 10−200 Устойчива на корозия стомана за производство на части за специално оборудване.
EP517sh (15X12N2MVFAB) TU14−1-1161−75 10−200 Устойчива на корозия стомана за производство на части за специално оборудване.
EP609sh (07H12NMBF) TU14−1-931−74 10−200 Устойчива на корозия стомана за производство на части за специално оборудване.
EP626 (07Х17Н16) TU14−1-886−74 Безмагнитна стомана за свободно рязане, повишена обработваемост.
EP678vd (03Х11Н10М2Т) TU14−1-1540−75 10−200 Устойчива на корозия стомана за производство на части за специално оборудване.
EP699vd, идент TU14−1-1655−75 8−70, 70−180 Устойчива на корозия стомана за производство на части за специално оборудване.
(03Х13Н8Д2ТМ) 70−180  
EP700vd (010Х15Н27Т3МР) TU14−1-4481−88 8−120 Устойчива на корозия стомана за производство на части за специално оборудване.
СТОМАНЕН КЛАС ГОСТ, ТУ КРЪГ КВАДРАТ ЛЕНТА Шестоъгълник ПРИЛОЖЕНИЕ

EP750 sh, (07X25N16AG6F) EP767 (03X14K13N4M3TV)

EP794sh, vd, id, pd (02X8N22S6)

EP810vd (03X12N10MTR) EP853vd (03X11N10M2T2) EP864vi (03X21N32M3B) EP866sh (15X16K5N2MVFAB)

EP898 (06H13N7D2) EP921vd03H9K14N6M3DF

EP961 (03H13N5K10M3FB) EP987 (10H18N11S5M2TYu) EI69 (45H14N14V2M)

EI268, w (14X17N2)

EI417 (20H23N18) EI432 (10H17N13M3T) EI448 (10X17H13M2T) EI572 (31H19N9MVBT) EI654sh (15H18N12S4TYU) EI696, А (10H11N20T3R) EI726 (09H14N19V2BR1) EI736sh (13H14N3V2FR) EI811 (12H21N5T) EI811vd (12H21N5T) EI835sh (12H25N16G7AR) EI878sh (12H17G9AN4) EI914 (08X18N10T) EI943 (06XN28MDT) EI946, w (25X18N8V2) EI961sh (13X11N2V2MF)

ЭИ962ш (11Х11Н2В2МФ) 11Х13Н3

18Х13Н3

EK48, w (14X17N2AM2) EK21vd (03X18K8M5T) EK81sh (15X16N3KAMF)

 

TU14−1-911−74TU14−1-1149−2008TU14−1-3812−84

TU14−1-2235−77TU14−131−795−89TU14−1-2512−78TU14−1-2756−79

TU14−1-3613−83TU14−1-1785−2007

TU14−1-4940−90TU14−131−621−7 5

GOST 5949−75TU14−1-1671−76 GOST5949−75TU14−1-377−72 GOST5949−75

ГОСТ 5949–75

ГОСТ 5949–75

ГОСТ 5949–75TU14−1-915−74TU14−1-1671−76TU14−1-2865−80TU14−1-3297−82TU14−1-1273−75TU14−1-1283−75TU14−1-225−72TU14−1-377 -72 GOST5949−75

ГОСТ 5949–75TU14−1-204−72TU14−1-3297−82TU14−131−809−90TU14−1-2172−77TU14−1-2139−77TU14−1-2139−77TU14−1-3407−82TU14−131−379 -78TU14−1-3140−81TU14−1-4479−88TU14−1-4143−86

10−180

10−180

12−100

10−200

8−180

8−180

8−170

9−160

35, 55,

60−180

13−120

38, 45, 55

8−180

8−180

8−200

8−200

20−55

20−55

21−40

8−180

8−45,8−120

8−200

8−200

8−200

8−180

12−200

10 (8) -200

10 (8) -200

10−160

10−200

20−200

8−110

8−110

10−120 20−40 (mbt)

40−70

70−200

10−120

10−180

75, 85,

100, 125

10−180

70−180

10−180

10−170

60−180

10−180

10−180

10−200

10−200

21−40

10−180

8−45

10−200

10−200

10−200

8−180

12−20

10−20

10−20

10−200

250

80−200

70−200

6x20… 150x250 10 — 41

Подробности за специално оборудване. Подробности за специално оборудване.

За производството на химическо оборудване.

Устойчива на корозия стомана за производство на части за специално оборудване. Устойчива на корозия стомана за производство на части за специално оборудване. Предназначен за производство на продукти, работещи при високи температури в специален. заобикаляща среда.

Подробности за специално оборудване.

Подробности за специално оборудване. Подробности за специално оборудване.

Подробности за специално оборудване. Енергетика.

Моторни клапани, изковки, тръбопроводни части. Моторни клапани, изковки, тръбопроводни части. Остриета, дискове, валове, втулки.

Остриета, дискове, валове, втулки.

Подробности за инсталациите в химическата и петролната промишленост, газопроводи, горивни камери.

За производство на заварени конструкции, работещи в корозивна среда. Заварени конструкции, работещи в кисела среда.

Ротори, дискове, болтове.

Заварени продукти, работещи във въздух и корозивна среда. Подробности за турбината.

Ротори, дискове, лопатки на турбините.

Силно натоварени части, работещи при висока влажност. Подробности за специално оборудване.

Подробности за специално оборудване.

Части, работещи при умерени напрежения. Използва се в авиационната индустрия.

Електроди със запалителни свещи, пълнителен проводник. Киселоустойчиви части.

Подробности за специално оборудване.

Компресорни дискове, лопатки и други напрегнати части. Компресорни дискове, лопатки и други напрегнати части. Компресорни дискове, лопатки и други напрегнати части.

Устойчива на корозия стомана прибл. за производство на части чрез гореща студена обработка. Устойчива на корозия стомана прибл. за производство на части по метода на планините. и студено. обработка. Устойчива на корозия стомана прибл. за производство на части по метода на планините. и студено. обработка. Подробности за специално оборудване.

Подробности за специално оборудване. Подробности за специално оборудване.

ЖЕЛЯЗО-НИКЕЛОВИ И НИКЕЛОВИ СПЛАВИ
EP99id id TU14−1-1476−75 20−75, 80−100 Топлоустойчива сплав за части от специално оборудване.
(KhN50MVKTUR) 80−100  
EP109vd (KhN56VMKYU) TU14−1-223−72 24−44 20−100 Турбинни лопатки
EP126 (KhN28VMAB) TU14−1-21−71 20−130 20−100, Подробности за турбината.
EP126vd (KhN28VMAB) TU14−1-192−72 20−130 150 Подробности за турбината.
Силно натоварени части, фитинги, фланци.
EP199vd (KhN56VMTYu) TU14−1-1508−75 16−130 Лопатки на корпуса, дискове, части на турбината.
СТОМАНЕН КЛАС ГОСТ, ТУ КРЪГ, мм КВАДРАТ ЛЕНТА Шестоъгълник ПРИЛОЖЕНИЕ
EP202vd (KhN67MVTYu) TU14−1-592−73 15−75, 60−100 6x20… 150x250 Подробности за турбината.
    60−100 105−180  
EP220vd (KhN51VMTYUKFR) TU14−1-223−72 40   Турбинни лопатки.
EP367 (XN60M) TU14−1-2693−79 24−100   Подробности за специално оборудване.
EP437 (KhN30VMT) TU14−1-2212−77 60−180   Топлоустойчива сплав за производство на части за специално оборудване.
EP485vd, vi, sh TU14−1-2512−78 10−180   За производството на части, работещи при високи температури в специална среда.
(10Х15Н28В2М4Б) TU14−1-1795−76 60−100   Подробности за специално оборудване.
EP487vd (KhN60MVTYu)   105−150   Подробности за специално оборудване.
EP539vd (KhN60MYuVT) TU14−1-223−72 50−190   Лопатки.
Идентификационен номер на EP543U (KhN40MDTYu) TU14−1-4042−85 60−120   За химическо и петролно инженерство.
EP567 (KhN65MV) TU14−1-3239−81     За производството на химическо оборудване.
EP590vd, w (KhN57MTVYu) TU14−1-2222−77 80−200   Подробности за специално оборудване.
EP631vd (03H19K6M5TR) TU14−1-1368−74 60−150   Части на скоростната кутия, крепежни елементи, дискове, части за захранване на машината.
EP648vi (KhN50VMTYUB) TU14−1-3046−80 80−180   Подробности за специално оборудване.
EP637 (01N18K9M5T) TU14−1-3039−80 80−180   Подробности за специално оборудване.
EP637Aid (02N18K9M5T) EP637Ael (02N18K9M5) TU14−1-4896−90 TU14−1-3051−80

55.70−180

80−180

  Подробности за специално оборудване. Подробности за специално оборудване.
EP637U (01N18K9M5T) TU14−1-4896−90     Подробности за специално оборудване.
EP655vi (VNS12) TU14−1-844−74     Подробности за специално оборудване.
EP666vd (ХН55МБЮ) TU14−1-2606−79     Подробности за специално оборудване.
EP670 (XN32T) TU14−1-284−72 60−120   Подробности за нефтохимическите заводи с висока температура.
EP693vd (KhN68VMTYUK) TU14−1-3759−84 10−100   Подробности за специално оборудване.
EP708vd (KhN62VMYUT) TU14−1-1018−98 15−160   Подробности за специално оборудване.
EP718id TU14−1-3905−85 30−130 60−130 Подробности за специално оборудване.
(KhN45MVTYUBR)   8−100 80−100 Подробности за специално оборудване.
EP720 (HK30NVMT) TU14−1-3457−82 10−100   Части на горелката, капаци на термодвойки, части на пещ.
EP747 (KhN45Yu) TU14−1-941−74 8−180   Части на горелката, капаци на термодвойки, части на пещ.
EP758 (KhN60MB) TU14−131−755−88 8−180 10−100 Части на горелката, капаци на термодвойки, части на пещ.
EP768sh TU14−1-957−74 35−180 80−180 Части на горелката, капаци на термодвойки, части на пещ.
(16Х20К6Н2МВФ)   20−150 70−180 Части на горелката, капаци на термодвойки, части на пещ.
EP769sh (45G15N9K2UF) TU14−1-4833−90 20−100 35−180 Подробности за специално оборудване.
EP781sh (07Х25Н16АГ6Ц) TU14−1-912−74 20−150 35−180 Устойчива на корозия сплав за производство на химическо оборудване.
EP797vi (KhN85MYu) TU14−131−450−79 10−150   Подробности за специално оборудване.
EP814A (N70MFV) TU14−1-2260−77 35−70 10−150 Устойчива на корозия стомана за производство на части за специално оборудване.
EP821sh (05Х12Н9М2С3) TU14−1-4578−89 13−100   Устойчива на корозия стомана за производство на части за специално оборудване.
EP836vd, идент TU14−1-4862−90 20−100 60−100 Устойчива на корозия стомана за производство на части за специално оборудване.
(03N17K10V10MT)       Устойчива на корозия стомана за производство на части за специално оборудване.
EP912vd, id (KhN35VB) TU14−1-4222−86 8−120   Устойчива на корозия стомана за производство на части за специално оборудване.
EP914 vd, id (ХН65ВМБЮ) TU14−1-3986−85 8−12   Устойчива на корозия стомана за производство на части за специално оборудване.
EP915 vd, id (KhN43BMTYu) TU14−1-3618−83 35−120 60−120 Пламъчни тръби.
EP969 (XN50VMTYUBKid) TU14−131−527−82 35−120 60−120 Части на авиационни двигатели.
        Части на авиационни двигатели.
EI435 (XN78T) TU14−1-1671−76 8−180 10−180 Използва се в авиационната индустрия.
EI435 id, vi (XN78T) TU14−1-3942−85 20−55 Дискове, лопатки на турбини, части на самолетни двигатели.
EI437A (KhN77TYu) TU14−1-402−72   Лопатки.
KhN77TYuR (KhN437B) TU14−1-75−71  
  TU14−1-402−72 20−44
KhN77TYURVd (KhN437B) TU14−1-223−72
СТОМАНЕН КЛАС ГОСТ, ТУ КРЪГ КВАДРАТ ЛЕНТА Шестоъгълник ПРИЛОЖЕНИЕ

EI598 (KhN70MVTYUB) EI598vd, vi (KhN70MVTYUB) EI602 (KhN75MBTYu)

EI607A (KhN80T1BYu) EI612 (KhN35VT)

EI617 (KhN70VMTYu) EI617vi (KhN70VMTYu) EI618 (KhN60VMTYu) EI652, w (KhN70Yu) EI698, vd (KhN73MBTYu) EI703 (KhN38VT)

ЭИ765 (ХН70ВМЮТ)

EI787 vd (KhN35VTYu) EI826 (KhN70VMTYuF)

EI826 vd (KhN70VMTYUF) EI827 (KhN75VMYu)

EI828vd (KhN70MVYu) EI867vd (KhN62MVKYu)

EI868 (KhN60VT) EI893, vi (KhN65VMTYu)

EI929vd (KhN55VMTKYU)

EK57vd (KhN61MTVBYu) EK61id (KhN58MBYuD) EK62, vd (KhN56MBYuD)

TU14−1-402−72TU14−1-223−72TU14−1-3721−84

TU14−1-1358−74

TU14−1-272−72

TU14−1-1477−75TU14−1-223−72TU14−1-1322−75TU14−1-1497−75TU14−1-1973−77TU14−1-476−72TU14−1-1358−74

TU14−1-1589−76TU14−1-402−72

TU14−1-223−72TU14−1-402−72

TU14−1-3131−81TU14−1-223−72

TU14−1-286−98TU14−1-322−72

TU14−1-223−72

TU14−1-3670−83TU14−1-5045−91TU14−1-5045−91

20−44

20−55

20−55,

60−180

32−55,

60−125

8−125

20−55

20−44

20−70

20−100

12−55

8−180

32−55,

60−125

8−180

20−55,

20−43 s mbt

20−45,

20−40,55 съб

20−55,

20−43 с обт.

14−45

20−44,55

20−40 s obt.

10−120

28−125

27−43 с обт.

20−44

32−100

20−180

20−180

60−180

60−125

10−125

150 200

10−180

60−125

20−180

70−12

   

Дискове, лопатки на турбини, части на самолетни двигатели. Турбинни лопатки.

Подробности за газопроводните системи, оборудването. Остриета, крепежни елементи за турбини.

Лопатки на газови турбини, дискове, ротори, крепежни елементи.

Подробности за специално оборудване. Турбинни лопатки.

Подробности за специално оборудване. Съпротивителни нагревателни елементи. Подробности за специално оборудване.

Части, работещи при умерени напрежения. Ротори, дискове, лопатки на турбините.

Дискове, лопатки на турбини и компресори. Турбинни лопатки.

Турбинни лопатки. Турбинни лопатки.

Подробности за специално оборудване. Турбинни лопатки, дискове.

Части на двигателя.

Лопатки на газови турбини и други части на силови машини. Турбинни лопатки.

Подробности за специално оборудване. Подробности за специално оборудване. Подробности за специално оборудване.

КЛАСОВА СТОМАНА СЪС СПЕЦИАЛНИ СВОЙСТВА

50Н

50НХС

79NM

80НХС

81NMNAVI

49KF

16vi36KNM

EP545 (31NX3G) EP546 (32NX3) EP547 (33NX3) EP544 (31NX3G2)

ГОСТ 10160–75TU14−131−722−89 ГОСТ 10160–75

ГОСТ 10160–75

ГОСТ 10160–75TU14−1-1185−74

ГОСТ 10160–75

ГОСТ 10160–75TU14−1-1187−75TU14−1-1187−75TU14−1-1187−75TU14−131−481−80

8−100

15−38

8−100

10−50

10−100

10−80

10−120

15−80

10−90

10−90

10−90

10−90

четиринадесет    

За жила между лампа и малка. силови трансформатори, дросели, релета.

За импулсни ядра на трансформатора.

За жила на малки трансформатори, дросели и релета. За ядра с магнитни глави.

За ядра с магнитни глави.

За сърцевини и парчета, магнити и соленоиди.

За магнитни вериги на различни системи за управление на арматури и електромагнити. За магнитни вериги на различни системи за управление на арматури и електромагнити. Използва се в електровакуумната индустрия.

Използва се в електровакуумната индустрия. Използва се в електровакуумната индустрия. Използва се в електровакуумната индустрия.

СТОМАНЕН КЛАС ГОСТ, ТУ КРЪГ, мм КВАДРАТ ЛЕНТА Шестоъгълник ПРИЛОЖЕНИЕ
36Н ГОСТ 14082–78 8−200 8−200 10x18.16x40 За части от устройства, изискващи постоянни размери в климатичния диапазон. температури.
29NK, vi ГОСТ 14082–78 8−110   За вакуумно непропускливи връзки на елементи на радиоелектронно оборудване.
33NK ГОСТ 14082–78 8−110   За фуги с керамика, слюда и стъкло.
EP475 il (32NK) TU14−1-4422−88 16−150   За продукти със специално предназначение (с даден TCLE).
EP475vi (32NK) TU14−1-4422−88 16−120   За продукти с полирана повърхност, части от сложни форми.
47-то ГОСТ 14082–78 8−110   За запояване на меко стъкло, за свързване. с керамика и слюда, за херметични. Контакти.
32 NKD ГОСТ 14082–78 8−110   Много високо за части на инструмента. точност, отн. постоянство на размера в интервала на t-тур.
38 NKD ГОСТ 14082–78 8−110   За вакуумно плътни връзки със стъкло, сапфир.
42N, 42Navi ГОСТ 14082–78 8−110   В електровакуумната технология.
EP218 (45NKhT) TU14−1-3074−80 8−55   За производство на резонатори за електромеханични системи.
EP920 vi (37NKVTYu) TU14−1-1875−76 12−100   За летателни апарати и автоматични системи.
36НХТЮ ГОСТ 14119–85 8−120   За чувствителни на еластичност елементи на устройства и части, работещи при T до 250 ° C.
36НХТЮШ TU14−131−821−90 8−120   За чувствителни на еластичност елементи на устройства и части, работещи при T до 250 ° C.
36NKHTYu5M, 44NKHTYu ГОСТ 14119–85 8−120   За чувствителни на еластичност елементи, работещи при температури до 350 C.
EP578vi (68NKHVKTYU) TU14−1-4470−88 12−100   За еластични чувствителни елементи и части на устройства, работи. при температури от —
EP793vi (40ХНЮ) TU14−1-2740−2010 12−100   196 до 500 C.
EP877vi (58NKHVKTBYU) TU14−1-3182−81 13−55   Немагнитни части на устойчиви на корозия лагери и други специални дестинация.
Kh23Yu5, Kh23Yu5T, Kh27Yu5T GOST12766.4−77 8−10   За еластични елементи на летателни апарати и автоматични системи.
EP548 (Kh15N60Yu3A) TU14−1-1674−76 8−16   Нагревателни елементи.
EK6vi (36HNYUF) TU14−1-3010−80 8−100   Нагревателни елементи.
EP940vi (38ХНВЮ) TU14−1-2178−77 12−100   Подробности за немагнитни устойчиви на корозия лагери и други специални части. дестинация.
EP630 (46ХНМ) TU14−1-999−73 12−80   Подробности за немагнитни устойчиви на корозия лагери и други специални части. дестинация.
EK33 (25H15KYUBF) TU14−1-5022−91 8−100 60−100 За производството на технологично оборудване.
EK159 (22H15KTF) TU14−1-5022−91 8−100 60−100 За производството на постоянни магнити.
ЛЕНТИ, КАЛИБРИРАНИ И СЪС СПЕЦИАЛЕН ПОВЪРХНОСТ (СРЕБЪРЕН)
Асортимент на марката ГОСТ КРЪГ, мм ХЕКСАГОН *, мм ЕКЗЕКУЦИЯ

СТРОИТЕЛСТВО

Въглерод и легиран

st10… 50,20X… 18X2H4MA

Листни извори

60S2G, 60S2A

Ролков лагер

55SM5FAvd

и т.н.

ГОСТ 1050–88

ГОСТ 4543–71

3 — 34  

със специални довършителни работи по ГОСТ 14955–77

h10, h11, h12

ГОСТ 14959–79 TU14−1-2252−2007 TU 14−1-1339−75 5 — 34 5 — 19 Калибриран съгласно GOST 7417 h11, h12

БЪРЗО РЯЗАНЕ

R6M5, R6M5K5 и др.

ГОСТ 19265–73 3 — 34 -

Специален довършителни работи по ГОСТ 14955–77

(h9), h10, h11, h12

ИНСТРУМЕНТАЛЕН

9ХС, Х12МФ

и т.н.

ГОСТ 5950–2000

ГОСТ 1435–99

3 — 34 -

НЕРЪЖДАЕМ ХРОМ И ХРОМОНИЦЕЛИЙ

Х13.95Х18, Х17Н2, Х18Н10 хидр.

ГОСТ 5949–75

(ГОСТ 5632−72)

3 — 34 -

Специален довършителни работи по ГОСТ 14955–77

(h9), h10, h11, h12

5 — 34 Калибриран съгласно GOST 7417

ПРЕЦИЗНОСТ

С даден TCLE

36H, 29NK хидр.

за еластични елементи 36НХТЮ и др.

Сплави на електрическо съпротивление Х20Н80Н, Х15Н60

ГОСТ 10994–74 3 — 30 - Специален довършителни работи по ГОСТ 14955–77
ГОСТ 12766.3−90 6 — 10 - Калибриран при бунтове

* Калибриран шестоъгълник съгласно ГОСТ 8560–78, h11, h12

WIRE COLD изтеглено
СТОМАНЕН КЛАС ГОСТ, ТУ ДИАМЕТЪР, мм ВИД ДОСТАВКА ПРИЛОЖЕНИЕ
ЗАВАРЯНЕ

Sv-12X13Sv-20X13Sv-13X25T

Sv-01H19N9

Sv-01X23N28M3D3T (EP516) Sv-04X19N9

Sv-04X19N9S2Sv-04X19N11M3

Sv-05X20N9FBS (EI649) Sv-06X14

Sv-06X19N9T

Sv-06Х15Н60М15 (EP367) Sv-06Х19Н10М3Т

Sv-06X20N11M3TB (EP89) Sv-07X18N9TYu

Sv-07X19N10B

Sv-07X25N12G2T (EP75) Sv-07X25N13, Sv 08A

Sv-08X14GNT

Sv-08Kh16N8M2 (EP377) Sv-08Kh19N9F2S2

Sv-08Kh19N10G2B (EI898) Sv-08Kh19N10M3B (EI902) Sv-08Kh20N9G7T

Sv-08X21H10G6

Sv-09X16N25M6AF (EI981A) Sv-10X16N25AM6 (EI395)

Sv-10X17T, Sv-10X20N15Sv-13X25N18

Sv-30X25N16G7

Sv-30Kh15N35V3B3T (EP198) Sv-05Kh19N9F3S2 (EI606) Sv-06Kh25N12TYu (EP87)

Sv-08Kh18N8G2B (EI307) Sv-08Kh25N13BTYu (EP389) Sv-08N50

Sv-10X11NVMF Sv-12X11NMF

ГОСТ 2246–70 0,3 — 6,0

0,3i0,5 mm — на намотки, 0,6 mm и повече — на намотки,

0,8 — 2,0 мм могат да се доставят на касети с рамка K300 или пластмасови макари D300.

За заваряване (напластяване) и за производство на електроди (посочете в поръчката).

Sv-06NZ, Sv-08GA, Sv-10GASv-08GS, Sv-08GSMT

Sv-10G2, Sv-08G2S, Sv-10GN

Sv-KhN2G2SMYU, Sv 08KHN2GMYUSv-08KHNM, Sv-08KhM,

Sv-08KhMFA, Sv-10KhMFASv-10KhG2SMA, Sv-10GSMTSv-10NMA

Св. 15GSTYUTS

Протокол

No 836−2009, ГОСТ 2246–70

0,3 — 6,0
СТОМАНЕН КЛАС ГОСТ, ТУ ДИАМЕТЪР, мм ВИД ДОСТАВКА ПРИЛОЖЕНИЕ

Sv-12GS, Sv-08HGSMASv-08HGSMFA

Sv-08HN2M

Св-08ХН2ГМТАСв-10ХМФТ

Св-10ХН2ГМТСв-18ХМА

Sv-04X2MASv-10X5M

Протокол

No 836−2009, ГОСТ 2246–70

0,3 — 6,0 0,8 — 2,0 мм могат да се доставят на касети с рамка K300 или пластмасови макари D300.

Sv-KhN80 (EI334) Sv-KhN78T (EI435)

Sv-KhN77TYu (EI437A) Sv-KhN77TYuR (EI437B) Sv-KhN75MBTYu (EI602) Sv-KhN70Yu-N

Sv-KhN60VT (EI868)

Sv-KhN38VT (EI703), EI703BSv-36NKhTYu (EI702)

Св-ХН23МТЮР

Sv-KhN28VMAB (EP126)

Sv-10Kh11N20T2R (EI696A) Sv-12Kh17G9AN4-sh (EI878-sh) Sv-08Kh17N5M3 (EI925)

Sv-09H15N8Yu1 (EI904)

Sv-12X25N16G7AR-sh (EI835-sh) Sv-11X11N2V2MF-sh (EI962-sh) Sv-Kh14N8M2 (EP509)

Sv-07H16N6 (EP288)

Sv-15H18N12S4Yu (ei654)

TU 14−1-997−2012 1,0 — 6,0
Sv-02X17N14S4 (EP553) TU14−1-974−74 3,0 — 4,0
Sv-04H17N10M2 TU14−1-1959−77 1,0 — 5,0
Sv-12X21N5T (EP811) TU14−1-1464−75 1,0 — 6,0
Sv-10X32N8-sh, vd (EP263) TU14−1-1467−75 1,0 — 6,0
Sv-03H12N9M2Svi (EP 659Avi) TU14−1-3013−80 1,2 — 5,0
Sv-03H15N35G7M6B (EP855) TU14−1-2143−77 1,6 — 5,0
Sv-03H16N9M2 (EP954) TU14−1-2208−77 1,6 — 4,0
Sv-07H12NMBF-sh (EP609) TU14−1-2458−78 1,2 — 5,0
Sv-02X17N10M2-vi TU14−1-2838−79 1,0 — 6,0
Sv-04H19N9S2 TU14−1-2986−80 1,0 — 5,0
Sv-13X25T TU 14−1-2987−80 2,0 — 5,0
Sv-06X13N6M4K8B-vi (EK43) TU14−1-3545−83 1,0 — 5,0
Sv-KhN50VMTYUB-vi (EP648) TU14−1-2234−77 1,2 — 3,0
Sv-08H21N11FT (EP854) TU14−1-3638−83 1,2 — 6,0
Sv-13X25T, Sv-13X25F TU14−1-3767−84 2.45
Sv-13H14N9S4F3G (EK119) TU14−1-4777−90 1,6 — 5,0
Sv-KhN85MU-vi (EP797) TU14−1-4963−91 1,6 — 5,0
Sv-08H25N40M7 (EP673) TU14−1-4968−91 2,0 — 6,0
Sv-08X25N60M10 (EP606) TU14−1-4968−91 1,2 — 5,0
Sv-03X20N45G6M6B-vi (EP953) TU14−1-4973−91 1,2 — 4,0
Sv-08Kh25N20S3R1 (EP532) TU14−1-4981−91 1,2 — 6,0
Sv-08H20N9S2BTYu (EP156) TU14−1-4981−91 1,0 — 6,0
Sv-08H15N23V7G7M2 (EP88) TU14−1-4981−91 1,0 — 6,0
СТОМАНЕН КЛАС ГОСТ, ТУ ДИАМЕТЪР, мм ВИД ДОСТАВКА ПРИЛОЖЕНИЕ

Sv-KhN30MDB (EK77) Sv-08G2SNTUR

Sv-08GN2SMD-sh Sv-07HN3MD, -sh Sv-03HN3MD, -sh Sv-04N2GTA, -sh Sv-04N3GMTA, -sh

Sv-20Kh2GSNVM-vi (EP331)

Sv-20Kh2G2SNVM-vi (EP331U) Sv-18Kh2G2SNVM-vi (EP331US) Sv-18KhMA-vi

Sv-06A (EP458), — viSv-10GN1MA

Св-10НЮСв-10Х2М

Sv-12X2N2MASv-12X2NMA-vi

Sv-09KhGNMTAA-viSv-10KhMFTUA

Sv-10KhMFTUSv-18Kh17MGS

Sv-06X3G2SMFTYuchSv-06X4G2SMFTYuchSv-06X5G2SMFTYuchSv-06X8G2SMFTYuchSv-04X2MAA-vi

Sv-03X19N60M15 (EK185) Sv-03X24N60M15

Sv-10H3GMFTASv-15H3GMFTASv-01H12G2T

Sv-10Kh12NMFTSv-07KhN3MDTFSv-07KhN3MDchSv-07KhGN3MD

Sv-07HGN3MDTFSv-07HGSN3MDTFSv-10N3GMT (EP34)

TU14−1-4998−91TU14−1-3648−83TU14−1-4345−87

TU14−1-4292−87

TU14−1-1569−75TU14−1-1549−76TU14−1-2219−77

TU14−1-2502−78TU14−1-4177−86TU14−1-3675−2001TU14−1-4818−2008

TU14−131−902−96TU14−131−922−98

TU14−131−1019−2005 TU14−131−1035−2007

TU14−131−1052−2008

TU14−131−1053−2008TU14−131−1062−2009TU14−131−1095−2012

TU14−131−1097−2012

1,2 — 5,0

1,2 — 5,0

1,0 — 5,0

1,0 — 5,0

1,0 — 6,0

3,0 — 5,0

3,0 — 5,0

3,0 — 5,0

1,0 — 5,0

3,0 — 5,0

1,6 — 6,0

1,2 — 4,0

1,2 — 6,0

1,2 — 5,0

1,2 — 5,0

1,2 — 5,0

1,2 — 5,0

0,8 — 4,0

1.2 и 4.0

2.0 и 6.0

0,8 — 2,0 мм могат да се доставят на касети с рамка K300 или пластмасови макари D300.  
ПОВЪРХНОСТ

Np-65G

Np-30KhGSANp-30Kh5

Np-40H3G2MFNp-50HFA

Np-20X14Np-30X13Np-40X13

ГОСТ 10543–98 0,8 — 6,0 0,8 — 2,0 мм могат да се доставят на касети с рамка K300 или на пластмасови макари D300  
СТОМАНЕН КЛАС ГОСТ, ТУ ДИАМЕТЪР, мм ВИД ДОСТАВКА ПРИЛОЖЕНИЕ
УСТОЙЧИВ НА КОРОЗИЯ
10 Kh11N23T3MRvd (EP33-vd) TU14−1-929−74 0,5 — 5,0 0,3 и 0,5 мм — на макари,

— «-

За заварено оборудване в различни индустрии.

За заварено оборудване в различни индустрии.

10Х17Н13М2Т

20Х25Н20С2 (ЭИ283)

20Х23Н18 (ЭИ417)

08X18H10

12X18N9

ГОСТ 18143–72 TU14−1-5397−2000 TU14−131−946−99

0,2 — 6,0

1,6 — 6,0

1,0 — 6,0

03X18N9Tvi    
12Х18Н9Т    
12X18H10T    
03Х18Н9Тви (Х18Н9Т) TU14−1-1702−76 0,03 — 0,3
0,028; 0,030
0,04; 0,05 повече от 0,6 mm — в чилета,
0,8 — 2,0 mm могат да се доставят

12X13, 20−40X13,

10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т

ГОСТ 18143–72 1,0 — 6,0 рамкови касети K300 или на
пластмасови шпули D300

08X18H10, 12X18H9, 12X18H9T

12Х18Н10Т, 17Х18Н9

0,2 — 6,0
08X18H10, 12X18H9, 12X18H9T ГОСТ 18143–72 По-малко от 0,2
12Х18Н10Т, 17Х18Н9 Канал. No 1003−2012  
06Х16Н15М3Бш (тип ЭИ847) TU14−1-2772−79 0,32−1,05
  TU14−131−454−79 6.5
06X16N15M2G2TFRid (ChS68) TU14−131−962−2001 5.5
12X18H13AM3 (EP878) TU14−1-3827−84 2.2
ТОПЛОУСТОЙЧИВ И ТОПЛОУСТОЙЧИВ
KhN70Mvi (EP495) TU14−1-683−72 1,0 — 4,0 За заваряване на химическо оборудване
KhN65MV (EP567) TU14−1-683−72 1,0 — 4,0 За заваряване на химическо оборудване
KhN65MVU (EP760) TU14−1-4727−89 1,0 — 3,0 За заваряване на химическо оборудване
67N26M (NIMO-25, EI639) TU14−1-383−72 0,03 — 0,2 Подробности за електровакуумните устройства.
  TU14−1-1144−74 1,5 — 3,0  
ХН50МГЮ (ЭК1) TU14−1-3761−84 1,6 — 5,0 За производство на химическо оборудване за различни цели.
KhN40M5G2TYuBRid (EK173) TU14−131−983−01 0,9; 1.1; 1,5; 5.6 За заваряване (напластяване) и направа на електроди
Kh20N80T3 (EI437) TU14−131−847−91 1,0 — 7,5 За заваряване (напластяване) и направа на електроди.
KhN77YUR (EI437B) TU14−131−904−2010 1,6 — 6,0 За производство на пружини с работна температура до 500С
ХН45Ю (ЭП747) TU14−1-1396−78 2,5 — 5,0
ПРОЛЕТ-ПРОЛЕТ
51HFA ГОСТ 14963–78 0,5 — 6,5   Гр. Повърхности «H»
СТОМАНЕН КЛАС ГОСТ, ТУ ДИАМЕТЪР, мм ВИД ДОСТАВКА ПРИЛОЖЕНИЕ
С ВИСОКА ЕЛЕКТРИЧЕСКА УСТОЙЧИВОСТ
X23Yu5 (EI595) -vi GOST12766.1−90 0,3 — 7,5 по-малко от 0,6 — на намотки За резистивни елементи, както и за електрически нагревателни устройства.
X23Yu5T-vi     За нагревателни елементи с ограничителна работна температура от 1400 Sv
      промишлени и лабораторни фурни.
  TU14−1-1380−75 кв. 5.0 и 6.2  
X27YU5T (EI626) -vi GOST12766.1−90 0,5 — 6,0 За нагревателни елементи с ограничителна работна температура от 1350 Sv
  TU14−1-1380−75 кв. 5,0; 6.2 промишлени и лабораторни фурни.
  TU14−131−820−90 3.1 — 6.5  
Х15Н60 GOST12766.1−90 0,4 — 3,0 За производството на критични части във вакуумни устройства, съединители в
  ГОСТ 8803–89 0,1 — 0,4 електронни продукти, за неточни резистори.
  TU14−131−820−90 3.1 — 6.5  
       
  TU14−131−833−91 3,2 — 7,5 от 0,6 до 1,0 вкл. — на макари или чилета  
Х15Н60Н, Х20Н80Н GOST12766.1−90 3.1; 3.3; 3,5; Св. 1,0 — в чилета За нагревателни елементи с максимална работна температура от 1100 C, за
  TU14−131−820−90 3.1 — 6.5 нагреватели на електротермично оборудване с повишена надеждност.
      Х20Н80Н-с пределна работна температура 1220 С.
Х20Н80 ГОСТ 8803–89 0,018 — 0,4 За производството на критични части във вакуумни устройства, съединители в
Kh20N80vi ГОСТ 8803–89 0,018 — 0,4 електронни продукти, за прецизни резистори.
  TU14−1-3224−81 0,5 — 2,0  
  TU14−1-3225−81 3,2 — 7,5  
  TU14−131−693−86    
XN70Yun GOST12766.1−90 1,0 — 7,0 За нагревателни елементи с максимална работна температура 1200 C
  TU14−131−820−90 3.1 — 6.5 промишлени електрически пещи.
Н80ХЮДvi ГОСТ 8803–89 0,02 — 0,4 За прецизни резистори и тензодатчици.
  TU14−1-5134−92 0,03 — 0,06  
EP277vi ГОСТ 8803–89 0,03 — 0,06 Резисторни елементи в устройства.
Kh15N60Yu3A (EP548) TU14−1-1674−76 0,5 — 7,0 За нагревателни елементи и съпротивителни елементи.
N50K10 (EP664) TU14−1-1695−76 0,04 — 0,15 За температурни сензори и чувствителни към температурата елементи, работещи в интервала
  TU14−131−444−79 0,04 — 0,7 температури от 20 до 500 C.
  TU14−131−724−87 0,8 — 7,5  
KhN20YUS (EK11) GOST12766.1−90 0,3 — 0,75 За нагреватели с максимална работна температура от 1100 C промишлени
  TU14−1-4098−86 0,5 — 0,75 електрически пещи и различни електрически нагревателни устройства.
X20N40SU (EK115) TU14−1-4740−89   За производство на термоелектроди и термодвойки.
    0,2 — 7,5 За производството на нагревателни елементи с роб. температури до 1200С и
X15Yu5-vi ГОСТ 12766.1−90 елементи на съпротива.
С МАГНИТНИ СВОЙСТВА
45H TU14−1-277−72 0,1 — 2,0 по-малко от 0,6 — на намотки За жила между лампа и малки силови трансформатори,
      дросели, релета и части от магнитни вериги, работещи при високи индукции.
52K13F TU14−1-803−73 0,5 — 3,0 За малки размери постоянни магнити.
EI708Avi TU14−1-1597−75 0,04; 0,05; 0,09; от 0,6 до 1,0 вкл. — на макари или чилета За производство на мрежи, амортисьори, за магнитно записване.
  0,12; 0,15; 0,20 Св. 1,0 — в чилета
TU14−131−638−86 0,03; 0,05
СТОМАНЕН КЛАС ГОСТ, ТУ ДИАМЕТЪР, мм ВИД ДОСТАВКА ПРИЛОЖЕНИЕ
С ЕЛАСТИЧНИ СВОЙСТВА
40КНХМВТЮ ГОСТ 14118–85 0,3 — 5,0 по-малко от 0,6 — на намотки За чувствителни на еластичност елементи, работещи при температури до 350С.
36NHTYu5M (EP51) ГОСТ 14118–85 0,3 — 5,0 За чувствителни на еластичност елементи, работещи при температури до 40C.
36НХТЮ8М (EP52) ГОСТ 14118–85 0,5 — 5,0 За чувствителни на еластичност елементи, работещи при температури до 100С.
42НХТЮ, 44НХТЮ ГОСТ 14118–85 0,5 — 7,0 За еластични чувствителни елементи, работещи при температури до 250С.
36НХТЮ (ЭИ702) ГОСТ 14118–85 0,3 — 5,0  
  TU14−131−760−88 2,3  
  TU14−131−839−91 2.6  
  TU14−131−853−91 5,5; 6.0 За фабрични пружини на часовникови механизми, цилиндри с бобини. извори, работещи до
40KHNM (EI995) ГОСТ 14118–85 0,1 — 6,0 400 C, за сърцевини на електрически измервателни уреди, за части в хирургията.
  TU14−1-899−74 0,5 — 6,0  
  TU14−1-1285−75 0,5; 0,75  
  TU14−131−476−80 0,1 — 1,2  
40KHNM, vi TU14−131−505−80 0,4; 0,45; 0,5  
  TU14−131−747−88 3.5  
  TU14−131−806−90 1,2 от 0,6 до 1,0 вкл. — на макари или намотки За еластични чувствителни елементи и пружинни части от общо и специално
17ХNGT (ЭИ814) TU14−1-4435−88 0,5 — 6,0 Св. 1,0 — в чилета срещи, работещи при температури до 250 C.
17HNGT vi TU14−131−640−85 0,2; 0,25; 0,28; 0,30;  
    0,32; 0,35; 0,36; 0,40  
    0,5 — 6,0 За еластични чувствителни елементи и части на инструмента, подчинен. при от -196 до 500 C.
68NKHVKTYuvi (EP578) TU14−1-4488−88 0,5; 0,75  
46ХНМ (ЭП630)   3,0 — 7,0 За производство на резонатори за електромеханични системи.
45NHT (EP218) TU14−1-1060 -74  
  TU14−1-3074−80 0,04 — 0,26
18HNAGS (EK83) TU14−131−891−95 0,46 — 0,75
TU14−131−986−95 0,4 — 2,0
TU14−1-5367−98
С ПРЕДВАРИТЕЛНА ТКЛР
36Н ГОСТ 14081–78 0,1 — 3,6 по-малко от 0,45 — на намотки За устройства, изискващи стабилност на размерите в диапазона на климатичната температура.
42N (EP318) ГОСТ 14081–78 0,1 — 3,6 В електровакуумната технология.
47NX, 48NX ГОСТ 14081–78 0,1 — 3,6 За вакуумно плътни кръстовища с термометрично стъкло.
47ND, vi (EP314) ГОСТ 14081–78 0,1 — 3,6 За залепване с меко стъкло, за залепване с керамика и слюда.
33NK, vi ГОСТ 14081–78 0,1 — 3,6 За фуги с керамика, слюда и стъкло.
30NKD, vi ГОСТ 14081–78 0,1 — 3,6 За непроницаеми за вакуум фуги с огнеупорно стъкло.
38NKD, vi ГОСТ 14081–78 0,1 — 3,6 За вакуумно стъклени и сапфирени фуги.
47НХР ГОСТ 14081–78 0,1 — 3,6 За вакуумно непропускливи връзки на елементи на електронното оборудване със стъкло.
29NK, vi ГОСТ 14081–78 0,1 — 3,6 от 0,45 до 1,0 вкл. — на макари или чилета За вакуумно непропускливи връзки на елементи на електронното оборудване със стъкло.
  TU14−131−500−81 1,0 — 3,6 Св. 1,0 — в чилета  
  TU14−131−614−85 1,5; 1.6  
  TU14−131−822−90 0,1 — 3,6  
52H, vi ГОСТ 14081–78 0,1 — 3,6 За връзка с меко стъкло.
  TU14−1-2005−77 0,3 — 2,0  
32N14K, vi TU14−1-3701−84 0,1 — 2,0 За връзки със стъкло при работа до температура (-253) C.
46NHT (EP619) TU14−1-3075−80 3,0 — 7,0 За производство на резонатори за електромеханични системи.
44NHMT (EP977) TU14−1-4630−89 6.0 За производството на резонатори на електромеханични филтри, работещи в режим
  TU14−131−547−83 7.0 усукващи вибрации.
10X15N27T3MRvd (EP700) TU14−1-3098−81 0,3 — 4,5 За производство на пружини, работещи при повишени температури
16HNKGMBvi (EP899) TU14−1-2746−79 0,5 — 7,0 Подробности за специално оборудване.
ТИТАН
VT1−0 ГОСТ 27265–85 1.0 и повече    

НАЕМ НА ГОРЕЩОВЪЛНОВА ЛИСТА

 1. Габаритен асортимент от листови изделия.

Оптимална дължина на листа в зависимост от дебелината и ширината.

Дебелина на листа, мм Дължина на листа, мм
Ширина на листа, мм
250−300 310−400 410−500 510−600 610−700
3.0−4.0

1000−2000

(1000−3500)

1000−2000

(1000−3500)

1000−2000

(1000−3500)

1000−2000

(1000−3000)

1000−2000

(1000−2500)

4.1−6.0 Не по-малко Не по-малко Не по-малко Не по-малко Не по-малко
1000 1000 1000 1000 1000
(1000−3000) (1000−3000) (1000−2500) (1000−2000) (1000−1500)
6.1−10.0

Не по-малко от 1000

(1000−2500)

Не по-малко от 1000

(1000−1900)

Не по-малко от 1000

(1000−1400)

Не по-малко от 1000

(800−1200)

Не по-малко от 1000

(500 -1200)

> 10−15

Не по-малко от 800

(800−1600)

Не по-малко от 600

(600−1200)

Не по-малко от 600

(400−900)

Не по-малко от 600

(300−800)

Не по-малко от 600

(300−800)

> 15−20

Не по-малко от 600

(600−1100)

Не по-малко от 500

(400−800)

Не по-малко от 400

(300−650)

Не по-малко от 400

(250−650)

Не по-малко от 400

(250−650)

> 20−25

Не по-малко от 450

(450−650)

Не по-малко от 350

(450−550)

Не по-малко от 400

(300−500)

> 25−30 450−650

Не по-малко от 300

(300−400)

> 30−40 450−650

Не по-малко от 250

(250−350)

Производството на ламарина се извършва чрез подвижен състав с тегло 40−80 kg, т. е. лист по лист (наричан по-долу «листове»).

Забележка:

 1. Предложената дължина на листовете е показана с удебелен шрифт (приблизителната дължина на листовете е посочена в скоби).
 2. Възможна е доставка на листове:
  • С дебелина 3−5 мм — нарязва се на ленти с ширина 150−300 мм,
  • С дебелина 3−6 мм — с изправяне и подрязване,
  • дебел Св. 6−16 мм — с подрязване без кант,
  • с дебелина над 16 mm — без редактиране и без подрязване,
  • с дебелина повече от 20 мм — без превръзка, без подрязване на ръбове, без подрязване в края и без контрол на собствеността.
 3. Възможно е да се доставят листове с допълнителни изисквания, различни от посочените.

Наличието на термично оборудване позволява топлинна обработка на листове в съответствие с изискванията на GOST, TU или условия на поръчка.

В съответствие с изискванията на GOST, TU или условията на поръчката се извършва ецване на листове. 24

2. Класов асортимент от листови продукти.

СТОМАНЕН КЛАС ГОСТ, ТУ ПРИЛОЖЕНИЕ
СТРУКТУРНА СТОМАНА
Изкуство. 20, 25, 30, 35, 40, 45 ГОСТ 1577–93 За производство на устойчиви на износване втулки.
40Х, 45Х ГОСТ 1577–93
30HGSA TU14−1-1409−75
  ГОСТ 11268–76
  ГОСТ 11269–76
  TU14−1-4118−2004
12ХН3А TU14−131−927−98
12ХМ, 12Х1МФ ГОСТ 5520–79
12ХМ (ЭП712), 30ХГСН2А ГОСТ 11268–76, ГОСТ 11269–76
15Х5М ГОСТ 7350–77
12ХН3А TU14−1-1409−75
30X2GSNVM (VL1-D) TU14−1-4461−88
30XMA TU14−131−927−98
45ХН2МФаш TU14−131−1016−2005
55XH2Mash TU14−1-1063−2010
ПРОЛЕТНА СТОМАНА
65G ГОСТ 1577–93
  TU14−1-4118−04
60S2, 60S2A TU14−1-1409−75
65S2VA TU14−131−1017−2005
СТОМАНЕНИ ИНСТРУМЕНТИ

Х12МФ, ХВГ, 5ХНМ, 5ХВ2СФ, 6ХВ2С, 6Х6В3МФС (EP569), 9ХС, 9Х5ВФ

8HF, 9HF, 4H4VMFS и други

TU14−131−971−2001 За производство на устойчиви на износване втулки.
U8, U8A, U9, U9A, U10, U10A и други ГОСТ 1435–90
12Х1МФ и други ГОСТ 20072–74
УСТОЙЧИВА СТОМАНА
120G13 (EI256) TU14−1-2670−79  
БЪРЗО РЕЗАНА СТОМАНА
R6M5 TU14−1-818−73
  TU 14−1-5350−97
  TU14−131−877−93
Р18 TU14−1-1409−75
TU14−131−877−93
БЕЗ НИКЕЛ КОРОЗИОННА СТОМАНА
08X13, 12X13, 20X13 ГОСТ 5582–75, ГОСТ 7350–77 За конструктивни части на заварено оборудване в различни индустрии.
30Х13, 40Х13 ГОСТ 5582–75, TU14−1-5350−97
08X17, 12X17, 15X25T ГОСТ 5582–75, ГОСТ 7350–77
65X13, 95X18 TU14−1-5350−97
65Х13 TU14−131−876−93
15Х11МФ TU14−1-5350−97
СТОМАНЕН КЛАС ГОСТ, ТУ ПРИЛОЖЕНИЕ
НИКЕЛОВО СЪДЪРЖАЩА КОРОЗИЯ СТОМАНА

08X18H10, 08X18H10T,

12Х18Н10Т, 12Х18Н9Т,

12Х18Н10Т, 14Х17Н2

20Х20Н14С2 (ЭИ211)

20Х23Н18 (ЭИ417)

09Х15Н8Ю (ЭИ904), 07Х16Н6,

20Х25Н20С2 (ЭИ283)

10Х17Н13М2Т (ЭИ448)

06ХН28МДТ (ЭИ943)

ГОСТ 5582–75

ГОСТ 7350–77

За конструктивни части на заварено оборудване в различни индустрии.

— «-

— «-

— «-

— «-

— «-

03Х18Ю3БТ TU14−131−981−01
03H11N10M2Tvd (EP678vd) TU14−131−929−98

08X21N6M2T (EP54), 09X16N4B (EP56),

12X25N16G7ARsh (ЭИ835), 17Х18Н9,

12Х17Г9АН4ш, 03Х18Н11, 03Х18Н12vi,

15Х18Н12С4ТЮш (ЭИ654)

ГОСТ 5582–75

ГОСТ 7350–77

03H11N8M2Fvd (DI52) TU14−1-4391−2009
06Х15Н6МВФСш (ВНС16ш) TU14−1-3411−2005
08Х15Н5Д2Тш (ЭП410) TU14−1-2907−80
09Х17Нш TU14−131−964−2001
20X12VNMF (EP428), 36X18N25S2 TU14−1-5350−97
11Х11Н2В2МФш (ЭИ962ш) ГОСТ 5582–75
  TU14−1-5350−97
  TU14−1-3219−81
12X18H10T-ш TU14−1-1150−74
13Х15Н4АМ3ш (ЭП310ш) TU14−1-1505−76
20Х20Н14С2 (ЭИ283) TU14−1-5350 -97
20Х25Н20С2 (ЭИ417)   — «-
ТЕПЛОУСТОЙЧИВИ СПЛАВИ
KhN78T (EI435) TU14−131−943−99 За производството на химическо оборудване.
  TU14−1-4296−87, ГОСТ 24982–81  
KhN70Yu (EI652) ГОСТ 24982–81 Използва се в специална техника.
  TU14−1-493−72
KhN32T (EP670) ГОСТ 24982–81
  TU14−1-625−73
ХН45Ю (ЭП747) ГОСТ 24982–81
KhN38VT (EI703) ГОСТ 24982–81
  ГОСТ 24982–81
  TU14−1-2114−77
KhN45MVTYuBRid (EP718) TU14−1-1837−76, TU14−1-5095−92
KhN50VMTYUBvi (EP648) TU14−1-1072−74
KhN58V (EP795) ГОСТ 24982–81
KhN60VT (EI868) TU14−1-4296−87
KhN65MV (EP567) ГОСТ 24982–81
KhN85MYuvi (EP797) TU14−1-3367−82
67N28M (NIMO 28) TU14−1-401−72
СТОМАНЕН КЛАС ГОСТ, ТУ ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРЕЦИЗНИ МЕКИ МАГНИТНИ СПЛАВИ
79НМ, 80НХС, 50Н, 45Н ГОСТ 10160–75 За жила на малки по размер силови трансформатори, дросели, релета и др.
16Hvi (EP638) ГОСТ 10160–75 За магнитни вериги на различни системи за управление, анкери и електромагнити …
TU14−131−538−83  
31NH3G (EP545) TU14−1-1377−75 Използва се в електровакуумната индустрия.
32НХ3 (ЭП546)
ПРЕЦИЗНИ МАГНИТНИ ТВЪРДИ СПЛАВИ
EX3, EX5K5 TU14−1-1054−74  
СПЛАВИ С СПЕЦИФИЦИРАН TCLE

29NK, vi, 33NK, vi

30NKD, vi, 38NKD, vi

47NX, 48NX

36N, 42N, 42NAVI,

52H, vi

ГОСТ 14082–78

За вакуумно непропускливи връзки на елементи на електронното оборудване със стъкло. За фуги с керамика, слюда и стъкло C72−4.

За вакуумно непропускливи фуги с огнеупорно стъкло C3V-1.

За вакуумно плътни фуги с P-6, S72−4 стъкло, със сапфир.

За вакуумно плътни кръстовища с термо стъкло 16I, S72−4 и др.

За високо прецизни части на инструментите, изискващи стабилност на размерите в диапазона от климатичните температури.

36Н ГОСТ 14082–78
32 NKD TU14−131−613−86
TU14−131−648−85
47-та, vi ГОСТ 14082–78 За залепване с меко стъкло, за фуги с керамика и слюда за пружини от херметични контакти.
47-то TU14−131−625−85 За фуги със стъкло, работещи при минусови температури.
32N14K, vi TU14−131−674−86 За вакуумно непропускливи връзки на елементи на електронното оборудване със стъкло.
47НХР ГОСТ 14082–78 За продукти с полирана повърхност, части от сложни форми, които не могат да бъдат втвърдени
TU14−131−868−92 получаване на по-нисък TLEC.
32NKvi TU14−131−773−88
СПЛАВИ С ЕЛАСТИЧНИ СВОЙСТВА (устойчиви на корозия)
36НХТЮ8М TU14−131−545−83 За чувствителни на еластичност елементи, работещи при температури до 400 C.
36НХТЮ TU14−131−409−78 За чувствителни на еластичност елементи на устройства и части, работещи при температури. до 250 C.
TU14−131−624−86  
36НХТЮ5М TU14−131−409−78 За чувствителни на еластичност елементи, работещи при температури до 350 C.
45NHT (EP218) TU14−1-3074−80 За производство на резонатори за електромеханични системи.
37NKVTYuvi, id (EP920) TU14−131−763−88 За летателни апарати и автоматични системи.
44НХТЮ TU14−131−624−86 За чувствителни на еластичност елементи, работещи при температури до 200 C.
ВИСОКИ ЕЛЕКТРИЧНИ УСТОЙЧИВОСТИ
Х20Н80 TU14−131−840−91 За съпротивителни елементи.
Х15Н60 TU14−1-4327−87  
KhN70Yu (EI652) TU14−1-493−72 Използва се в специална техника.
КАМЕРНА БИМЕТАЛНА
U8 / 75N34H8G3 (ЭИ636) TU14−1-2198−77 За производството на камери от тон стабилизатори и филтри
 
СТУДЕНА ЛЕНТА
СТОМАНЕН КЛАС ГОСТ, ТУ ДЕБЕЛИНА, мм ШИРИНА, мм ПРИЛОЖЕНИЕ
НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА

8Х18Н10, 08Х18Н10Т,

12Х18Н9, 12Х18Н10Т

17Х18Н9

03Х18Н12vi

09Х15Н8Ю1 (ЭИ904)

20X13N4G9 (EI100)

ГОСТ 4986–79 0,05 — 2,5

По таблица Бележки

25 — 250

12Х17Г9АН4ш (ЭИ878ш)

15X18N12S4TYush (EI654) Sv-04X20N10G2B (EP762) Sv-07X25N13

Sv-02X21N11G2B

ГОСТ 4986–79TU14−1-2410−2013TU14−1-1073−74TU14−1-2270−2013TU14−1-3146−81

Със съгласието на условията за доставка

0,2 — 2,0

Съгласно TU Съгласно TU 0,5 — 0,7

0,5 — 0,7

0,5 — 0,7

12X18H10T TU14−1-1073−74 TU14−1-1370−75 TU14−1-652−73 Според ТУ По таблица Бележки
03X11N10M2T1 (EP679) TU14−1-3431−82
65Х13 TU14−131−764−88 TU14−131−863−92 0,6 — 1,6 100 — 280 На рула без заварки
МАГНИТНО-МЕКИ СПЛАВИ

79НМ-I,

79НМ-II,

80НХС-1

80НХС-II

80NXSvi

ГОСТ 10160–75

0,05 — 2,5

0,05 — 2,0

0,05 — 2,5

0,05 — 0,5

0,05 — 0,5

100 — 250

други ширини по договореност

За жила на малки по размер трансформатори, дросели и релета, работещи в слаби полета на магнитни екрани. В малки дебелини (0,05 мм) — за жилата на импулсни трансформатори, магнитни усилватели и реле за близост.

За ядра с магнитни глави.

За дефектоскопи, магнитни екрани в флюсови вентили за използване в електронно оборудване. За ядра на импулсни трансформатори, магнитни глави и др.

За производството на магнитни шунтове за регулатори на напрежението. За производство на инструменти на таблото на автомобила.

Подробности за специално оборудване.

80НХС

81НМА-I

81NMAvi-1

50НХС

50НХС-I

50H-I

50H-II

50Н

50Nvi

TU14−131−506−81 ГОСТ 10160–75

GOST 10160−75TU14−131−682−86 GOST10160−75 GOST10160−75

ГОСТ 10160–75 TU14−131−639−85 TU14−131−506−81

2.5

0,05 — 2,0

0,05 — 2,0

2.0

0,05 — 1,0

0,1 — 2,0

0,05 — 0,2

1,2

2.5

250

съгласно таблица Бележки 280

от Таблица Бележки

45N-1

50NP-1

34NKMP-1

34NKMP, vi

68NMP-1

ГОСТ 10160–75

ГОСТ 10160–75

ГОСТ 10160–75

ГОСТ 10160–75

0,1 — 2,5

0,05 — 0,1

0,05 — 0,5

0,05

0,05 — 0,2

250
от Таблица Бележки

76НХДви

30NG (EP456)

77NMDvi, 80NM

TU14−1-2722−79 TU14−131−506−81 TU14−1-1168−75 TU14−1-1708−76

0,05 — 0,3

0,1 — 0,3

0,6; 1,0; 1.2; 1.4

0,1 — 1,5

0,05

100

70−250, гр. 10мм

70−250

70−100

СТОМАНЕН КЛАС ГОСТ, ТУ ДЕБЕЛИНА, мм ШИРИНА, мм ПРИЛОЖЕНИЕ
СПЛАВИ С СПЕЦИФИЦИРАН TCLE
29NK, vi ГОСТ 14080–79 0,05 — 2,5 от Таблица За вакуумно непропускливи връзки на елементи на електронното оборудване със стъкло.
29NK TU14−131−500−81 Бележки
29NK, vi TU14−131−822−90
29NK TU14−1-4346−87
47-та, vi 0,15 20. За залепване с меко стъкло, за залепване с керамика и слюда и др.

36N, 42N, 42NA

32NKD, 38NKD, 38NKDvi

30NK

30NKD, vi

47НХР, 47Н3Х

ГОСТ 14080–78 0,05 — 2,5 от Таблица Бележки За части на устройството, изискващи стабилност на размерите в температурния диапазон.
0,1 — 2,5 За вакуумни уплътнения с огнеупорно стъкло.
47НХР TU14−131−611−85 0,3; 0,5 За непроницаеми за вакуум фуги с термо стъкло.
47NX, 48NX ГОСТ 14080–78 0,1 — 2,5
42 Нави TU14−131−743−88 0,05 100, 200 За връзки с меко стъкло.
52H, vi ГОСТ 14080–78 0,05 — 2,5 от Таблица Бележки
СПЛАВИ ЗА ЕЛАСТИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ
36NKHTYu vd (EI702) ГОСТ 14117–85 0,1 — 2,0 съгл. с маса За еластични и чувствителни елементи на устройства и части (работна температура 250 C)
  TU14−131−393−78 0,1; 0,15; 0,16 според ТУ
  TU14−131−874−92 0,22 130 — 250
36NHTYu5M (EP51) ГОСТ 14117–85 0,1 — 2,0 100 — 250 За еластични и чувствителни елементи на устройства и части (работна температура 350 C)
36NHTYU8MVD (EP52) ГОСТ 14117–85 0,1 — 2,0 100 — 250 За еластични и чувствителни елементи, работещи при температури до 400 C.
  TU14−131−761−88 1,0 — 2,0 Според ТУ За фабрични пружини на часовникови механизми, за сърцевини, за хирургия.
  TU14−131−542−84 1.5 Според ТУ
  TU14−1-279−72 0,2 — 2,0 Според ТУ
40KHNM ГОСТ 14117–85 0,1 — 2,0 съгл. с маса За фабрични пружини на часовникови механизми, за сърцевини, за хирургия.
40KHNM, vi TU14−131−417−79 0,6 — 2,0 според ТУ
42НХТЮвд ГОСТ 14117–85 0,1 — 2,0 съгл. с маса За чувствителни на еластичност елементи, работещи при температури до 200 C.
44НХТЮвд ГОСТ 14117–85 0,1 — 2,0 съгл. с маса
0X16N7KMVBvi (EP816) TU14−131−446−79 0,1 — 0,95 според ТУ
10X15N27T3MRvd (EP700) TU14−131−787−89 0,2 — 2,0 За производство на пружини, работещи при повишени температури.
68NKHVKTYuvi (EP578) TU14−1-4456−88 0,1−0,95; 1,0 — 2,0 В самолетни инструменти и автоматични системи от устойчиви на чувствителност елементи.
47NHMvi (EP530) TU14−1-2572−78 1,0; 1.5 За производството на чувствителни елементи.
17HNGT, vi (EI814) TU14−1-4480−88 0,1 — 2,0 В самолетни инструменти и автоматични системи за еластични чувствителни елементи.
37NKVTYuvi (EP920) TU14−1-1876−76 За летателни апарати и автоматични системи.
05H17N13GT, vi (EI816) TU14−1-2215−77 0,1 — 2,0 100 — 200 Използва се в летателни апарати.
45NHT (EP218) TU14−1-3074−80 0,1 — 2,0 Според ТУ За производство на резонатори за електромеханични системи
45NHTid (EP218) TU14−1-4594−89 0,2 — 2,0 70 — 250
ВИСОКИ ЕЛЕКТРИЧНИ УСТОЙЧИВОСТИ
Х15Н60 GOST12766.2−90 0,1 — 2,0 Според ТУ За по-нататъшно валцуване до най-фините размери.
Х20Н80 TU14−1-3223−81 0,1 — 2,5 За производство на части за интравакуумни устройства и др.
  TU14−1-1714−76 0,05 — 0,1; 0,15 — 2,0
X20N73YUM, vi (EP998) TU14−131−883−93 0,15; 0,25; 0,3; 0,5; 1,0 За производство на най-тънка и тънка лента за прецизни печатни платки.
ТЕПЛОУСТОЙЧИВИ СПЛАВИ
KhN78T (EI435) Протокол 192−94 0,05 200, 210
TU14−1-4157−86
TU14−975−74 0,1 — 2,0 100 — 280
TU14−1-1860−76 0,6 — 2,0 100 — 280
  ДЕБЕЛИНА, мм ШИРИНА, мм
Труден, силно работещ 0,05 — по-малко от 0,1 100 — 210
Труден, полуработен 0,1 — по-малко от 0,3 50 — 280
0,3 — по-малко от 0,4 20 — 280
0,4 — 1,0 10 — 280
1.1 — 1.5 40 — 280
Повече от 1,5 — по-малко от 1,9 60 — 280
1,9 — 2,0 200 — 280
Мека (термично обработена) 0,1 — по-малко от 0,2 100 — 280
0,2 — по-малко от 0,3 50 — 280
0,3 — по-малко от 0,4 40 — 280
0,4 — 1,0 mm 10 — 280
1,1 — 2,0 30 — 280
Мека, полустандартна Над 2.0 — 2.5 200 — 280
СТОМАНЕН КЛАС ГОСТ, ТУ ДЕБЕЛИНА, мм ШИРИНА, мм ПРИЛОЖЕНИЕ
ХН45Ю (ЭП747) TU14−131−950−00 1,0 — 2,0 200 — 280

XN70 (EI442)

KhN35VBvd (EP912) KhN35VT (EI612)

по споразумение на страните

0,05

0,1 — 2,0

100 — 210

100 — 280

по споразумение на страните

KhN38VTvd (EI703) KhN50VMTYuBvi (EP648vi) KhN58MBYuDid (EK61) KhN60VT (EI868)

KhN65MV (EP567) KhN75MBTYu (EI602) KhN77TYUR (EI437B)

TU14−1-927−74TU14−1-1423−75TU14−1-4406−88TU14−1-927−74TU14−1-1215−75TU14−1-927−74TU14−1-927−74

0,2 — 1,2

0,2 — 0,8

0,2 — 1,2

0,2 — 1,2

1,5; 2.0

0,2 — 1,2

0,2 — 1,2

100 — 280

100 — 280

100 — 280

100 — 280

100 — 280

100 — 280

100 — 280

ТЕРМОБИМЕТАЛИ И БИМЕТАЛИ
TB148 / 79 (TB1523, TB72) TB138 / 80 (TB1423, TB3) TB129 / 79 (TB 1323, TB1)

ГОСТ 10533–86

ГОСТ 10533–86

0,15 — 2,0

0,15 — 2,0

Според ГОСТ

За чувствителни на температура устройства (термични релета и др.).

За термочувствителни елементи на устройства (компенсатори на защитни релета). Релета за регулатори, импулсни предаватели, предпазители и др.

Релета за регулатори, импулсни предаватели, предпазители и др. Релета за регулатори, импулсни предаватели, предпазители и др.

За чувствителни към температурата елементи на устройства (прекъсвачи, релета и др.).

ГОСТ 10533–86 TU14−131−617−85

0,15 — 2,0

0,15; 0,25

Според ГОСТ

70 — 100

TB107 / 71 (TB1132, TB32) TB103 / 70 (TB1032, TB52) TB73 / 57 (TB0831, TB35)

ГОСТ 10533–86

ГОСТ 10533–86

ГОСТ 10533–86

0,15 — 2,0

0,15 — 2,0

0,15 — 2,0

Според ГОСТ

ЗАБЕЛЕЖКА: 1. Лентата се доставя във заварени ролки. Заваряването се дължи на производството на детайл — ролка за катаизови ленти с дебелина 3,0 — 3,5 мм, заварена в ролка.

Аргоно-дъговото заваряване на ленти се извършва в челна част, в защитна атмосфера, без използването на пълнителни материали. Освен това завареният шев заедно с лентата преминава през целия цикъл на преразпределение. Приблизително разстояние между заваръчните шевове в лента с дебелина:

2,0−2,5 мм е 4,5−3,5 метра

1,0−1,9 мм 9,0 — 4,5 метра

0,3−0,9 мм 30−9 метра

0,05−0,25 мм 170−30 метра

Заварен шев не е функция за отхвърляне. Лента 0,3 mm или по-малко се доставя без заваръчен знак (заваръчната перла в лента 0,3 mm или по-малко е почти невъзможно да се разграничи).

 1. Лентата се доставя с ръбове и необработени ръбове с градация на размери по ширина на всеки 5 мм. Лентата с дебелина над 2,0 мм се доставя с неразрязани ръбове.
 2. Размерите на студено валцованата лента трябва да съответстват на данните в таблицата (с изключение на класовете, за които размерите са посочени в таблицата на асортиментите):

ЛИВЕНИ СЛИВИ ОТ УСТОЙЧИВИ СПЛАВИ

МАРКИРАН РАЗНООБРАЗЕН КРЪГ, мм ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ

ZhS26-viZhS26U-viZhS32-viZhS6U-viZhS6K-viVZhL1-viVZhL12U-viVZhL12E-vi

VZhL14n-viVH4L-vi

90 TU 1−92−177−91

90 OST 1.90126−85, TU 1−92−177−91

VZhL14-vi 90 TU14−1-1442−75

VZh98L-vi 90 TU14−131−1098−2012ChS70-vi

ChS70U-vi

ChS88-viChS88U-viChS104-vi

90 TU14−131−1092−2012

17−4 PH 90 DMD 0232−32

НОВИ ВИДОВЕ МЕТАЛНИ ПРОДУКТИ ПРОДУКТИ
ИМЕ ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛ
СТОМАНОВИ ПЪЛНИ OST 1.00021−78

диаметър 300−4000 мм

височина 30 -600мм дебелина на стената от 20мм

08−20X13,

12Х18Н10Т,

ЭИ437Б (ХН77ТЮР),

EI 437B-VD (KhN77TYUR-VD), EI 437BU-VD (KhN77TYURU-VD),

OST 1.90074−72

OST 1.90396−91

OST 1.92049−76

TU 14−131−1138−2014

EI 602 (KhN75MBTYu),
ПЕЧАТИ ГОСТ 25054–81 Макс. диаметър -1200mm макс. тегло-3000кг EI 698-VD (KhN73MBTYu-VD),
EI 868 (KhN60VT),
OST 1.90176−75 EI 961-Sh (13X11N2V2MF-Sh),
OST 1.90355−84 EP 517-Sh (15X12N2MVFAB-Sh),
TU 14−92−156−90 EP 609-Sh (07H12NMBF-Sh),

TU 14−92−187−92

TU 14−131−1115−2013

TU 14−131−1117−2013

EP 648-VI (KhN50VMTYUB-VI),
EP 648-ID (HN50VMTYUB-ID),
EP 693-VD (KhN68VMTYUK-VD),
TU 14−131−1118−2013 EP 708-VD (KhN62VMYUT-VD),
TU 14−131−1123−2013 EP 718-ID (KhN45MVTYUBR-ID),
TU 14−131−1132−2013 EK 21-ID (VKS 170-ID, 03N18K8M5T-ID);
TU 14−131−1137−2014 EK 100-VD (VZh 136-VD, HN69MBYUTVF-VD)
TU 14−131−1141−2014 EK 151-ID
ПРОМЕНЛИВ ВАЛ

TU 14−131−1113−2013,

TU 14−131−1125−2013,

Макс. тегло 1500 кг
TU 14−131−1127−2013