С посещението на този сайт вие приемате използването на cookie. Повече за нашата политика cookie.
Обадете се върна в 30 секунди. Free!

Спойка ПОССу4-4

Легенда

Заглавие Стойност
Наименование ГОСТ кирилица ПОССу4-4
Наименование ПРЕДМЕТ на латиница POCCu4-4
Транслитерация POSSu4-4
По химически елементи ПSnPbSb4-4

Описание

Спойка ПОССу4−4 се прилага: за производство на чушек, кръгла тел, кръгли пръчки, пълни с флюсом тръби, на прах, използвани за калайдисване и запояване на автомобилостроенето.

Забележка

Спойка оловянно-оловно-сурьмянистый.

Стандарти

Заглавие Код Стандарти
Цветни метали, включително редки, както и техните сплави В51 ГОСТ 21930-76, ГОСТ 21931-76, ГОСТ 28873-90

Химичен състав

Стандарт S Ni Fe Cu As Al Zn Sn Sb Pb Bi
ГОСТ 21930-76 ≤0.02 ≤0.08 ≤0.02 ≤0.1 ≤0.05 ≤0.002 ≤0.002 3-4 3-4 Баланс ≤0.2
Pb - база.