С посещението на този сайт вие приемате използването на cookie. Повече за нашата политика cookie.
Обадете се върна в 30 секунди. Free!

Рафтинг PbSb0.2SnCu

Легенда

Заглавие Стойност
Наименование ГОСТ кирилица PbSb0.2SnCu
Наименование ПРЕДМЕТ на латиница PbSb0.2SnCu
Транслитерация PbSb02SnCu
По химически елементи PbSb0.2SnCu

Описание

Рафтинг PbSb0.2SnCu се прилага: за производството на чушек и блокове, предназначени за производство на кабелни обвивки, облицовка на химически съоръжения и производство на профили.

Стандарти

Заглавие Код Стандарти
Цветни метали, включително редки, както и техните сплави В51 ГОСТ 1292-81, ГОСТ 1292-2005

Химичен състав

Стандарт Ni Fe Cu As Zn Sb Pb Bi Ag Te
ГОСТ 1292-81 ≤0.002 ≤0.003 0.02-0.05 ≤0.002 ≤0.003 0.15-0.3 Баланс ≤0.03 ≤0.002 ≤0.005
Pb - база.
В съответствие с ГОСТ 1292-81 съдържанието на Sn = (0,35-0,5) Te%. Общото съдържание на Са + Mg + Na ≤ 0,04%. Общото съдържание на всички примеси ≤ 0,10%.