С посещението на този сайт вие приемате използването на cookie. Повече за нашата политика cookie.

Експертите прогнозират развитието на редкоземни метали минната индустрия в Южна Африка

8 юли 2013

Д-р Робин Хармер — технически консултант редкоземельного продуцента на «Галилео Resources» — каза в скорошно изявление на конференцията на геоложките дружества, че в южна АФРИКА добив на редки руди не е трудна задача. Въпреки това, както смята за експерт, разделение на този на суровините в крайни продукти с висока концентрация, съдържащи чисти метали или техните оксиди, — е доста сложен проблем за производителите сектор. «По този начин, освобождаване на редки земни метали — това е преди всичко задача на химическо инженерство, а не проблем на геоложки разузнаване депозити или тяхното развитие» — заключи представителят на южна африка на корпорация.

Наред с другите неща, господин Хармер направи набляга на факта, че посоката на РЗМ в света набира значение. «Планирания преход към екологично чисти източници на енергия и „зелени“ уреди за битова електроника, в които се използва електромагнитни полета с висока мощност (а тяхната работа е възможна само при комбинация на няколко редки земни метали), да допринесе за увеличаване на търсенето на тези ресурси» — отбеляза експертът.

Анализаторите на световните пазари прогнозират, че търсенето на някои «леки» редки земи метали (например, европий или неодим) и някои «тежки» РЗМ (например, иттрий, диспрозий и тербий), ще бъде значително превишава предлагането, най-малко до 2020 година. От това следва, че в комбинация и концентрация на тези елементи в рудах на едни или други депозити ще оказват значително влияние върху рентабилността на производството ресурс и играят определяща роля за успеха на всяко ново предприятие за добив и преработка на руди РЗМ. «Спецификата на този пазар е факта, че природните и технологични ползи на едни или други редки земни елементи е различна, което обяснява защо този вид „подготовката“ на световните цени на всеки един от тях» — заключи в речта си на експерт «Галилео Resources».

В момента безспорен лидер, предоставящ 95% от световните нужди от редки земни метали, е Китай. Но, наблюдаваното в последно време е увеличаването на вътрешното потребление в КИТАЙ редки земни елементи на фона на затягане на госконтроля върху вътрешния пазар, както и в светлината на засилване на контрола на спазването на екологичните норми и мерки за ограничаване на сенчестия производство и продажба на РЗМ, ще намали дела на страната в глобалния пазар на тези ресурси. А това, заедно със стабилен ръст на световните цени, ще позволи на операторите на пазара да се направи пробив в развитието на предприятията за производство на редки метали в други страни, в частност — в южна АФРИКА.

В същото време, д-р Хармер не изключва, че на участниците на пазара на редки земни метали, могат да чакат и неприятни изненади, предвид нейната сложност и непредсказуемост, са още по-актуални в периода на стагнация на най-големите световни икономики.

Архив новини

Начална дата
Крайна дата

Наш консултант ще ви спести време

+49(1516) 758 59 40
Telegram:
WhatsApp:

Абонирайте се

Специални оферти и намаления. :)