С посещението на този сайт вие приемате използването на cookie. Повече за нашата политика cookie.

"Северстал" намалява загубите

25 ноември 2014

За периода от юли до септември включително 2014 г. «Северстал» успя в 16 пъти по-нисък нетна загуба до ниво от 45 милиона USD. спрямо второто тримесечие, в което оказа влияние на липсата на значителни отписвания стойност на активите. Същият отрицателен резултат в размер на 453 милиона USD до голяма степен е свързан с чуждестранна фактор — ако не се вземат предвид курсова разлика, нетната печалба на компанията може да бъде 323 милиона USD. За април-юни на обезценяването на активи на компанията отне над 1 милиард USD, в крайна сметка, заедно с печалба от реализирани американски активи нетна печалба може да се състави 206 милиона USD. За сравнение — през 2013 г. нетната печалба на «Северстал» през третото тримесечие възлиза на 157 милиона USD, след като сумата на загубата е била 807 милиона USD.

EBITDA на «Северстал» — показател, определящ печалба, включваща данъци, задължителни лихви, износване и амортизация за периода юли-септември 2014 година се е увеличил спрямо предходното тримесечие с 26%, приходите се е увеличил с 2.4%, достигайки 2,24 милиарда USD, че положително влияние са оказали няколко улучшившаяся ценова ситуацията и разширяване на продуктовата гама. Заедно с това компанията намали нивото на предполагаеми капиталови разходи за 2014 година до нивото на 868 милиона USD в резултат на промени в курса на BGN и продажба на северна америка активи.

При това ръководството на «Северстал» не е забравил за развитие на производствени мощности — в Череповце компанията планира изграждането на комплекс покрития метал, цената на която надхвърли 6 млрд. RUB. В обекти на комплекса ще влезе агрегат гореща непрекъснато оцинкования с годишен производствен капацитет от 400 000 тона, и агрегат покрития метал от полимерни материали с годишно производство от 200 000 тона. В допълнение, компанията е инвестирала $ 3,4 милиарда USD в проекта, благодарение на който ще бъдат намалени емисиите в атмосферата прах, отпадъци. Последният етап от изпълнението на проекта бе края на преустройвана конвертор 1, в резултат на което е направена подмяна на референтния пръстени и корпуса. Същите работата, извършена и на конвертере 2 и 3. По предварителни изчисления нова инсталация гарантира намаляване на обема на отделяни в атмосферата прах и отпадъци в 8 пъти.

През октомври съвместно дело на «Северстал» и японската «Mitsui», компанията «Северстал-СМЦ-Всеволожск» откри първо, не само в Русия, но и страните от ОНД, линия по производство на заварени заготовки, предназначени за автомобилната индустрия. Череповец комбинат ще предостави на предприятието за повече от 90% от дкц.

Архив новини

Начална дата
Крайна дата

Наш консултант ще ви спести време

+49 (170) 650 7006
Telegram:
WhatsApp:

Абонирайте се

Специални оферти и намаления. :)