С посещението на този сайт вие приемате използването на cookie. Повече за нашата политика cookie.
Обадете се върна в 30 секунди. Free!

"Северстал" намалява загубите

25 ноември 2014

За периода от юли до септември включително 2014 г. «Северстал» успя в 16 пъти по-нисък нетна загуба до ниво от 45 милиона USD. спрямо второто тримесечие, в което оказа влияние на липсата на значителни отписвания стойност на активите. Същият отрицателен резултат в размер на 453 милиона USD до голяма степен е свързан с чуждестранна фактор — ако не се вземат предвид курсова разлика, нетната печалба на компанията може да бъде 323 милиона USD. За април-юни на обезценяването на активи на компанията отне над 1 милиард USD, в крайна сметка, заедно с печалба от реализирани американски активи нетна печалба може да се състави 206 милиона USD. За сравнение — през 2013 г. нетната печалба на «Северстал» през третото тримесечие възлиза на 157 милиона USD, след като сумата на загубата е била 807 милиона USD.

EBITDA на «Северстал» — показател, определящ печалба, включваща данъци, задължителни лихви, износване и амортизация за периода юли-септември 2014 година се е увеличил спрямо предходното тримесечие с 26%, приходите се е увеличил с 2.4%, достигайки 2,24 милиарда USD, че положително влияние са оказали няколко улучшившаяся ценова ситуацията и разширяване на продуктовата гама. Заедно с това компанията намали нивото на предполагаеми капиталови разходи за 2014 година до нивото на 868 милиона USD в резултат на промени в курса на BGN и продажба на северна америка активи.

При това ръководството на «Северстал» не е забравил за развитие на производствени мощности — в Череповце компанията планира изграждането на комплекс покрития метал, цената на която надхвърли 6 млрд. RUB. В обекти на комплекса ще влезе агрегат гореща непрекъснато оцинкования с годишен производствен капацитет от 400 000 тона, и агрегат покрития метал от полимерни материали с годишно производство от 200 000 тона. В допълнение, компанията е инвестирала $ 3,4 милиарда USD в проекта, благодарение на който ще бъдат намалени емисиите в атмосферата прах, отпадъци. Последният етап от изпълнението на проекта бе края на преустройвана конвертор 1, в резултат на което е направена подмяна на референтния пръстени и корпуса. Същите работата, извършена и на конвертере 2 и 3. По предварителни изчисления нова инсталация гарантира намаляване на обема на отделяни в атмосферата прах и отпадъци в 8 пъти.

През октомври съвместно дело на «Северстал» и японската «Mitsui», компанията «Северстал-СМЦ-Всеволожск» откри първо, не само в Русия, но и страните от ОНД, линия по производство на заварени заготовки, предназначени за автомобилната индустрия. Череповец комбинат ще предостави на предприятието за повече от 90% от дкц.

Архив новини

Начална дата
Крайна дата

Наш консултант ще ви спести време

+49(1523)699-30-06
Skype: yuriy.darwin1

Абонирайте се

Специални оферти и намаления. :)