С посещението на този сайт вие приемате използването на cookie. Повече за нашата политика cookie.

Обемите на рафинирани производство на мед

4 февруари 2015

ICSG, Международната изследователска група за мед, публикува резултатите от 2014 година. Предоставените данни показват значително увеличение на обема на произведената от скрап, рафинирани мед. В продължение на 3 пресечки на 2014 г. от преработка на меден скрап е получена продукция в размер на 3,113 милиона тона. Този резултат надхвърля показателите за подобен период на миналата година, когато обемът е 2,783 млн. тона, на почти 12%. Световната производство на първична мед се увеличиха с 7,5% за посочения период. Също така според ICSG световното производство на рафинирани мед роза почти 8% в продължение на 12 месеца, което възлиза на 16,815 милиона тона. През 2013 година изход рафинирани мед за 9месячный период е 15,52 милиона тона.

През 2014 г., са се увеличили значително в световен мащаб търсенето на продукти от мед, възлизащи на над 11%, до ниво 17,394 милиона тона. При това формира дефицит на пазара на мед в размер на 578 хил. тона. Това е доста впечатляващ скок, като се има предвид, че през 2013 г. дефицитът възлиза на 133 хил. тона. Специалисти ICSG говори за това, че на нарастване на производството на червено метал е повлияло на стабилно търсене от КИТАЙ. Обемът на потреблението при това са се увеличили с 19% за посочения период. Внос на рафинирани мед в Китай се е увеличил с 20%. Използването на медни производствени мощности в световен мащаб възлиза на 81% през 2014 г., които надвишават показателите на 2013 г., когато показатели възлиза на 78%.

В Китай в края на 2014 г. голяма част от консумираната рафинирани мед е станало свиване на енергийния сектор. В началото на 2014 г. обемът на потребление са значително по-малко, като се има предвид сложността с отпускането на кредити, влияещи върху отказите на потребителите. Ако в предишни години в енергийната област представляват над 50% медни продукти, след 2014 година, стана изключение. В случай, че през 2015 г. положението няма да се промени, евентуално намаляване на темповете на внос на мед. Съответно, ще се случат някои промени във формирането на стойността на метала на международния пазар.

Както съобщават представители на индустрията, през миналата година експертите очакват ръст на инвестициите в енергийния сектор в размер на 10%. Въпреки това, противно на направени анализам, се наблюдава намаление на инвестиции на ниво от 0,6% спрямо 2013 година. Анализатори смятат, че през цялото потребление в Китай медни продукти ще се увеличи с 6,7% до ниво от 8,7 млн. тона.

Архив новини

Начална дата
Крайна дата

Наш консултант ще ви спести време

+49(1516) 758 59 40
Telegram:
WhatsApp:

Абонирайте се

Специални оферти и намаления. :)