С посещението на този сайт вие приемате използването на cookie. Повече за нашата политика cookie.

Рентабилността на "Северстал" се разраства

24 юли 2016

През II тримесечие нетните приходи на «Северстал» по МСФО увеличава с 29,6%, достигайки 608 милиона USD. Сравнението е произведено със същия период на миналата година. Спрямо I тримесечие на 2016 г. показател се е увеличил повече от два пъти. Нетните приходи според резултатите от първите шест месеца се е увеличил до 878 USD. Индексът е нараснал с 8,9% спрямо 2015 година. Спрямо II тримесечие на 2015 година приходите на «Северстал» е намалял с 12,5%, достигайки 1,58 милиарда USD. Спрямо I тримесечие на 2016 г. показател се е увеличил с 44%.

Пощенски код EBITDA през II тримесечие падна с 10,5% в сравнение със същия период на миналата година. В цифрово изражение цифрата достига до 526 милиона USD. Доходността по EBITDA се е увеличил до 33,3%. Спрямо I тримесечие EBITDA е увеличил почти два пъти. Доходността по EBITDA се увеличи с 8.4%. Паричен свободния поток на «Северстал» през второто тримесечие достига до 342 милиона USD. В I тримесечие показателят е имал отрицателна стойност. Нетен дълг на дружеството към края на юни възлизат на 511 милиона USD. Стойност на показателя към EBITDA през II тримесечие падна до 0,3 от предишния 0,5 до края на I тримесечие на 2015 година.

В партньорски взаимоотношения Северстал е доста успешна. Компанията с Групата ЧТПЗ проведе на 20-ти координационен съвет, който се превърна в юбилеен. Той е преминал на територията на Череповецкого на металургичния комбината. При срещата бяха обобщени резултати от дейността за пятимесячный период на 2016 година. Обсъдени бяха качествени, количествени показатели и доставка. Също така разглеждат посока на по-нататъшна съвместна дейност. Обговаривались съвместни дейности, които ще допринесат за подобряване на качеството на отдаване под наем и тръбите продукти.

Според представители на компанията, на тези срещи са необходими. Те помагат в решаването на оперативни въпроси, лигавицата на дългосрочни отношения. Беше взето решение за съвместна оценка на резултатите от дейността за производство на ТБД. Те са предназначени за дейности в зоните на тектоничните недостатъци. Гледа и производство на ТБД категория Х 100. На срещата са планирани предстоящи стъпки по отношение на развитие на данни за продукти. Участниците съвет план за актуализация на програма за техническо взаимодействие. Ще бъде разработена програма за насърчаване на коррозионностойкой продукти «Северкор». Представители на страните отбелязват необходимостта от по-нататъшни срещи. Те ще осигури взаимно изгодно сътрудничество в бъдеще.

Архив новини

Начална дата
Крайна дата

Наш консултант ще ви спести време

+49(1516) 758 59 40
Telegram:
WhatsApp:

Абонирайте се

Специални оферти и намаления. :)