С посещението на този сайт вие приемате използването на cookie. Повече за нашата политика cookie.

Отчита значителен ръст в световното потребление на скрап

6 юни 2019

International Recycling Бюро предостави новите данни за изминалата година. Така беше отбелязано, че значително е нараснал обемът на световния потребление на скрап. Предимно това е записано в новите пазарни и развитите страни. Те консумирали от порядъка на 81% от световния обем на производство. В количествено изражение това възлиза на 469,3 милиона тона. По този начин показателят надмина резултат на предходната година. Разликата е 10,1%. При този обем на производството също се е увеличил. Той достигна през 1469 милиона тона. Това е с 4,5% повече, отколкото година по-рано.

По-голямата част от нарастването на потреблението стана възможно благодарение на Китай. Именно на него се пада основното увеличение. Видима търсенето на скрап е достигнал нивото на 187,8 милиона тона. Количеството стане повече, отколкото година по-рано на 27%. При това в ЭДП в выплавке са станали в страната са станали повече. Дял е 13%. В годината, предхождаща последната цифра е равна на 9,3%.

Що се отнася до другите страни, и там не са настъпили особени промени. Например, в Европейския съюз и е на ръст, но леко. Той е само 0,3%. Нарастването на обема на потребление на скрап в САЩ възлиза на 2,2%. Япония слезе не далеч от САЩ с резултат от 2,1%. Лидер по ръст на потреблението се превърна в Русия. В нея е записан ръст от 5,5%. В Турция и не се наблюдава намаляване на обема. Той е намалял с 0,4%. Подобна ситуация се наблюдава в Южна Корея. Там спад от 2.3%. Отново, всичко в сравнение с резултатите от предходната година.

Общо по света, потреблението възлиза на 524 милиона тона. По данни води Worldsteel. Цифра надвишава резултат на деветнадесети година. Разликата е 12%. При този нараснал делът на метал, които се произвеждат от този материал. Тя достигна 29,4%.

Архив новини

Начална дата
Крайна дата

Наш консултант ще ви спести време

+49(1516) 758 59 40
Telegram:
WhatsApp:

Абонирайте се

Специални оферти и намаления. :)