С посещението на този сайт вие приемате използването на cookie. Повече за нашата политика cookie.
Обадете се върна в 30 секунди. Free!

Стомана 02Н18К9М5Т (ЭП637А; ВКС-210)

Стомана 35ХСН3М1А (ВКС-8) Стомана 30Х2ГСН2ВМ (30Х2ГСН2М1; АК-1) Стомана 30Х2ГСНВМ (АК-1Д) Стомана 30Х2Н2СВМФА (ВКС-3) Стомана 30ХГСН2А (30ХГСНА) Стомана 30ХГСН2МА (30ХГСНМА) Стомана 30ХН3М1ФА (30ХН3М1Ф) Стомана 30ХН3М2ФА (30ХН3М2Ф) Стомана 32ХН8М1ФК5А (ВКС-6) Стомана 34ХМА (34ХМ) Стомана 34ХН3МА (0ХН3М) Стомана 35ХМА (35ХМАР) Стомана 35ХН1М2ФА Стомана 35ХН3МФА (35ХН3МФАР) Стомана 35ХС2Н3М1ФА (ВКС-9) Стомана 28ХН3МФА (28ХН3МФ) Стомана 36ХН3МФА (36ХН3МФ) Стомана 38Х3СНМВФА (СП38) Стомана 38ХМФЮА Стомана 38ХН3МФА (38ХН3МФ) Стомана 40ГМФР Стомана 40ХН2СВА (ЭИ643) Стомана 40ХН2СМА (ЭИ643М) Стомана 42Х2ГСНМ (ВКС-1) Стомана 43Х3СНМВФА (СП43) Стомана 45Г15Н9Х2ЮФ (ЭП769) Стомана 45Х3НМ2ФА Стомана АЦ28ХГН2АФБ Стомана АЦ28ХГН3ФТ Стомана В2Ж Стомана Х11МНАФБ Стомана 20ХГСНМ Стомана 01Н17К12М5Т (ЭП845; ВКС-240) Стомана 02Н18К9М5Т (ЭП637А; ВКС-210) Стомана 03Н18К8М5Т (ВКС-170; ЭК21) Стомана 03Н19К6М5ТР (ЭП631) Стомана 03Х14Н7В Стомана 08Х15Н25Т2МФР (ЭП674) Стомана 09Х16НМ2Д (ЭП887; ВНС28) Стомана 120Г13 (ЭИ256) Стомана 12Х3ГНМФБА Стомана 15Х16Н3КАМФ2 (АНО-47; ЭК81) Стомана 15Х2ГМФ Стомана 15Х2НМФА Стомана 16Х16Н3МАД (ЭП811; ВСН21) Рафтинг 20ХГСН2МФА (ДИ107) Стомана 28Х3СНМВФА (СП28; ЭП326А) Стомана 25Х12Н2В2М2Ф (ЭП311; АНО-6) Стомана 25Х20Н9В2М (ЭП466) Стомана 25Х2ГНТА Стомана 25Х2ГНТРА Стомана 25Х2Н4МФА Стомана 25Х2НМФ (25Х2НМФА) Стомана 25ХГСНМА Стомана 25ХН3МФА (25ХН3МФАР) Стомана 25ХСНВФА (ВП25) Стомана 26ХН3М2ФА (26ХН3М2ФАА) Стомана 26ХН3МФ (26ХН3МФА) Стомана 26ХН4МФ (26ХН4МФА) Стомана 27ХН3М2ФА (27ХН3М2Ф) Стомана 27ХН3МФА (27ХН3МФ)

Легенда

Заглавие Стойност
Наименование ГОСТ кирилица 02Н18К9М5Т
Наименование ПРЕДМЕТ на латиница 02H18K9M5T
Транслитерация 02N18K9M5T
По химически елементи 02Н18Co9Mo5Ti
Заглавие Стойност
Наименование ГОСТ кирилица ЭП637А
Наименование ПРЕДМЕТ на латиница EP637A
Транслитерация EhP637A
По химически елементи -
Заглавие Стойност
Наименование ГОСТ кирилица ВКС-210
Наименование ПРЕДМЕТ на латиница BKC-210
Транслитерация VKS-210
По химически елементи WCoС-210

Описание

Стомана 02Н18К9М5Т се прилага: за производството на корпуса ракетни двигатели, валове и други детайли, авиационни двигатели, заварени сгради на авиационни двигатели, зъбни колела двигатели, части за артилерийски и на малки оръжия, корпуси на подводници, батискафов, емкостного оборудване на големи обеми за работа при високи налягания, высоконагруженных та турбомашин, зъбни колела, вретена, на части червячни двойки.

Забележка

Мартенситно-стареющая высоколегированная стомана с максимална структурна стабилност в интервала температури от криогенни до 500 °C.

Стандарти

Заглавие Код Стандарти
Метали и метални изделия В22 ГОСТ 1133-71, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 2591-2006
Листове и ленти В33 ГОСТ 4405-75
Класификация, номенклатурата и общите норми В20 OST 1 90005-91
Металите чрез пластична деформация. изковки В03 ТУ 14-1-1530-75
Метали и метални изделия В32 ТУ 14-1-3039-80, ТУ 14-1-3051-80, ТУ 14-1-4211-87, ТУ 14-1-4896-90

Химичен състав

Стандарт C S P Mn Cr Si Ni Fe Al Ti Mo Co
ТУ 14-1-3039-80 ≤0.02 ≤0.01 ≤0.01 ≤0.1 - ≤0.1 17.7-19 Баланс ≤0.15 0.5-0.8 4.6-5.5 8.5-9.5
ТУ 14-1-4211-87 ≤0.02 ≤0.01 ≤0.01 ≤0.1 ≤0.3 ≤0.1 17.7-19 Баланс ≤0.15 0.5-0.8 4.6-5.5 8.5-9.5
ТУ 14-1-4896-90 ≤0.02 ≤0.01 ≤0.01 ≤0.1 ≤0.3 ≤0.1 17.7-19 Баланс ≤0.15 0.6-0.8 4.6-5.5 8.5-9.5
Fe - основа.
ТУ и ТУ 14-1-4896-90 14-1-4211-87 химични състави са дадени за стомана 02N18K9M5T-ID (EP637A-ID).
ТУ 14-1-4211-87 позволено отклонение от химическия състав на силиций и манган, при условие че тяхната сума е не повече от 0,20%; Сяра и фосфор при условие, че сумата им е не повече от 0,020%, при минус 0.20% никел. Допустимо остатъчно съдържание на хром до 0.30%. Изчислени модификатори и редуктори -. Магнезий, церий, хафний, германий, бор и др е установен технологични инструкции за доставчика и остатъчното съдържание на химически анализ на метала не е дефиниран.
ТУ 14-1-3039-80 химични състави са дадени за стомана 02N18K9M5T-EL (EP637A-EL). Изчислените модификатори и редуктори: магнезий, хафний, церий, германий, и бор е установен технологични инструкции на доставчика и остатъчното съдържание на химичен анализ в метала не е дефиниран. В крайния продукт, отклонения на химическия състав на цени потните: 0.20% никел, за силиций и манган - не се регулира, а сумата от съдържанието им не трябва да надвишава 0.20% на сяра и фосфор - не се регулира, но количеството на съдържание те не са трябва да надвишава 0.020%. Съдържанието на остатъчен хром не трябва да надвишава 0,30%.

Механични характеристики

Сечение, мм sT|s0,2, Ипп σB, Ипп y, % кДж/м2, кДж/м2 HRC
Дипломиране показатели свойства готови термообработанных части на ИЗТОЧНО 1 90005-91
- - 1910-2110 - - 49.5-54
- - 1910-2160 - - 49.5-54
Барове горячекатаные от 02Н18К9М5Т-ЕЛ (ЭП637А-ЕЛ, ВКС210-ЕЛ) за ЕДНА и 14-1-3039-80. Закаляване на въздух с 780-820 °С (откъс 1 ч) + Стареене при 500-520 °С (откъс 3 ч), за охлаждане на въздуха
- ≥1913 ≥47 ≥290 -
Барове подправени от другата 14-1-4211-87. Закаляване във вода с 1170-1220 °C (откъс 1-2 ч) + 3-те пъти закаляване във вода с 900-930 °C (откъс 1-2 ч) + Закаляване на въздух или по вода с 780-820 °C (откъс 1-2 ч) + Стареене при 500-540 °C (откъс от 2-5 ч), охлаждане на въздуха (в полето за състояние на доставката показва посоката на изрезки на проби)
- ≥1765 ≥1810 ≥25 ≥240 -
- ≥1765 ≥1810 ≥40 ≥340 -

Описание на механични наименования

Заглавие Описание
Сечение Sectie
sT|s0,2 Добив точка или пропорционално ограничение допуски на постоянна деформация - 0.2%
σB Граница на краткосрочната якост
y Относително стесняване на
кДж/м2 Шок вискозитет
HRC Твърдост по Роквеллу (индентор diamond, сфероконический)

Технологични свойства

Заглавие Стойност
В макроструктура и замърсяването Макроструктура са се превърнали в ЕДНА и 14-1-3039-80 не трябва да има усадочной мивки и отпуснатост, мехурчета, пукнатини включвания, кафяво, кактуси и флокенов, видими, без прилагане на увеличительных уреди.

Конструкционна стомана

Наш консултант ще ви спести време

+7 (905) 270-13-45
E-mail:

Абонирайте се

Специални оферти и намаления. :)